Sněmovní tisk 625
Novela trestního zákona

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 1. 4. 2004.
Zástupce navrhovatele: Severa Pavel a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 625/0 dne 3. 5. 2004.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 5. 4. 2004. Vláda zaslala stanovisko 30. 4. 2004. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 3. 5. 2004 jako tisk 625/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 5. 5. 2004 (usnesení č. 295). Určil zpravodaje: JUDr. Stanislav Křeček a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 17. 6. 2004 na 33. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1169).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 4. 2006 na 55. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 625/3, který byl rozeslán 19. 4. 2006 v 16:50.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 5. 2006 na 55. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 2464).

Senát

 • PS


Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 5. 2006.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 7. 6. 2006.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 16. 6. 2006.

Zákon vyhlášen 30. 6. 2006 ve Sbírce zákonů v částce 99 pod číslem 320/2006 Sb.Hesla věcného rejstříku: Zákon trestní

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Občan, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: odnětí svobody, trestní sankce

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)