Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Alena Svobodová

Schůze: 8, 9, 13, 15, 17, 19, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 32, 34, 36, 37, 39, 43, 46, 49

8. schůze (12. - 15. 1. 1999)

22. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
část č. 121, část č. 123 (14. 1. 1999)

9. schůze (2. - 11. 2. 1999)

58. Ústní interpelace poslanců na předsedu vlády a ostatní členy vlády
část č. 107 (4. 2. 1999)

13. schůze (11. 5. - 9. 6. 1999)

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 1/1991 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 9/1991 Sb., o zaměstnanosti a působnosti orgánů České republiky na úseku zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 93/ - druhé čtení
část č. 49 (12. 5. 1999)

18. Návrh poslanců Petra Mareše a Waltera Bartoše na vydání zákona o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením /sněmovní tisk 149/ - prvé čtení
část č. 182 (18. 5. 1999)

30. Rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 1999 /sněmovní tisky 75 a a 75/2/
část č. 157 (14. 5. 1999)

31. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 1999 /sněmovní tisk 76/
část č. 159 (14. 5. 1999)

15. schůze (29. 6. - 13. 7. 1999)

110. Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1998 /sněmovní tisk 178/
část č. 32 (29. 6. 1999)

111. Návrh na odvolání předsedy a členů výboru Fondu dětí a mládeže
část č. 35 (29. 6. 1999)

17. schůze (12. 10. - 11. 11. 1999)

81. Návrh poslanců Zdeňka Klanici, Miloslava Kučery st. a dalších na vydání zákona o jazyce České republiky (jazykový zákon) /sněmovní tisk 319/ - prvé čtení
část č. 398 (2. 11. 1999)

188. Konsolidovaná účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1998 /sněmovní tisk 324/
část č. 541 (9. 11. 1999)

19. schůze (30. 11. - 21. 12. 1999)

42. Návrh poslanců Moniky Horákové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 299/ - druhé čtení
části č. 128-129 (2. 12. 1999)

22. schůze (22. 2. - 10. 3. 2000)

48. Návrh poslanců Radko Martínka, Miloslava Výborného, Petra Mareše, Jiřího Patočky a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 472/ - prvé čtení
část č. 125 (24. 2. 2000)

57. Vládní návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/ - prvé čtení
části č. 454-455, část č. 459 (9. 3. 2000)

118. Program činnosti Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 459/
části č. 480-481 (10. 3. 2000)

24. schůze (4. - 18. 4. 2000)

části č. 317-318 (18. 4. 2000)

104. Ústní interpelace
části č. 292-293 (13. 4. 2000)

25. schůze (16. - 30. 5. 2000)

33. Návrh poslanců Radko Martínka, Miloslava Výborného, Petra Mareše, Jiřího Patočky a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 472/ - druhé čtení
část č. 157 (19. 5. 2000)

108. Návrh poslanců Radko Martínka, Miloslava Výborného, Petra Mareše, Jiřího Patočky a Miloslava Kučery st. na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) /sněmovní tisk 472/ - třetí čtení
část č. 158 (19. 5. 2000)

26. schůze (27. 6. - 14. 7. 2000)

113. Účetní závěrka a výroční zpráva Fondu dětí a mládeže za rok 1999 /sněmovní tisk 593/
část č. 302 (11. 7. 2000)

114. Konsolidovaná účetní závěrka Fondu dětí a mládeže za rok 1999 /sněmovní tisk 594/
část č. 303 (11. 7. 2000)

116. Přepracovaný rozpočet Fondu dětí a mládeže na rok 2000 /sněmovní tisk 460/3/
část č. 303, část č. 312 (11. 7. 2000)

27. schůze (14. 9. - 27. 10. 2000)

12. Návrh zákona o zrušení Fondu dětí a mládeže /sněmovní tisk 526/4/ - vrácený Senátem
část č. 24 (14. 9. 2000)

28. schůze (17. - 27. 10. 2000)

část č. 4 (17. 10. 2000)

26. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - prvé čtení
část č. 231, část č. 237 (25. 10. 2000)

42. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - prvé čtení
části č. 205-206 (25. 10. 2000)

93. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 1999 /sněmovní tisk 746/
část č. 169 (20. 10. 2000)

32. schůze (23. - 26. 1. 2001)

18. Vládní návrh zákona o sportu /sněmovní tisk 707/ - druhé čtení
část č. 49 (24. 1. 2001)

34. schůze (20. 2. - 2. 3. 2001)

7. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - druhé čtení
část č. 35, část č. 38 (21. 2. 2001)

27. Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon) /sněmovní tisk 782/ - prvé čtení
část č. 76 (21. 2. 2001)

34. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - prvé čtení
část č. 93 (22. 2. 2001)

47. Vládní návrh zákona o výkonu ústavní výchovy a ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně zákona č. 76/1978 Sb., o školských zařízeních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 837/ - prvé čtení
část č. 144 (23. 2. 2001)

100. Ústní interpelace
část č. 243 (1. 3. 2001)

36. schůze (15. - 25. 5. 2001)

11. Vládní návrh zákona o veřejných knihovnách a podmínkách jejich provozování (knihovní zákon) /sněmovní tisk 782/ - druhé čtení
část č. 66 (16. 5. 2001)

20. Vládní návrh zákona o právech příslušníků národnostních menšin a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 778/ - druhé čtení
část č. 43 (16. 5. 2001)

22. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Václava Brouska, Petra Mareše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství,ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 791/ - druhé čtení
část č. 161 (22. 5. 2001)

23. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a některém jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) /sněmovní tisk 881/ - prvé čtení
část č. 176 (22. 5. 2001)

89. Ústní interpelace
části č. 119-120 (17. 5. 2001)

37. schůze (26. 6. - 13. 7. 2001)

87. Informace ministra školství o realizaci státní informační politiky ve školství
část č. 220 (4. 7. 2001)

93. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2000 /sněmovní tisk 917/
části č. 396-397 (12. 7. 2001)

39. schůze (16. 10. - 1. 11. 2001)

65. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Michaely Šojdrové, Petra Mareše, Petra Plevy, Václava Brouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 947/ - prvé čtení
část č. 225 (24. 10. 2001)

169. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže k 31. květnu 2001 /sněmovní tisk 954/
část č. 309 (26. 10. 2001)

170. Návrh vlády České republiky na bezúplatné převody nemovitostí ve správě Fondu dětí a mládeže "v likvidaci" ve smyslu zákona č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů na nové nabyvatele /sněmovní tisk 1052/
část č. 343, část č. 346 (31. 10. 2001)

171. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2000 /sněmovní tisk 981/
část č. 309 (26. 10. 2001)

43. schůze (27. 11. - 19. 12. 2001)

část č. 5 (27. 11. 2001)

7. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/3/ - druhé čtení
část č. 443 (14. 12. 2001)

90. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) /sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení
část č. 365 (12. 12. 2001)

102. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2002 /sněmovní tisk 1060/3/ - třetí čtení
část č. 464 (18. 12. 2001)

46. schůze (29. 1. - 15. 2. 2002)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 484/1991 Sb., o Českém rozhlasu, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 976/ - druhé čtení
část č. 174 (5. 2. 2002)

55. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 364/2000 Sb., o zrušení Fondu dětí a mládeže a o změnách některých zákonů /sněmovní tisk 1141/2/ - vrácený Senátem
část č. 167 (5. 2. 2002)

95. Návrh poslanců Petra Matějů a dalších na vydání zákona o změně ve financování studia na vysoké škole a o změně dalších zákonů /sněmovní tisk 1195/ - prvé čtení
část č. 351 (12. 2. 2002)

179. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže ke dni 30. listopadu 2001 /sněmovní tisk 1183/
část č. 472 (15. 2. 2002)

49. schůze (23. 4. - 9. 5. 2002)

17. Vládní návrh zákona o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání a o změně některých zákonů (školský zákon) /sněmovní tisk 1150/ - druhé čtení
část č. 78 (25. 4. 2002)

18. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Michaely Šojdrové, Petra Mareše, Petra Plevy, Václava Brouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 947/ - druhé čtení
části č. 83-84 (25. 4. 2002)

70. Návrh poslanců Waltra Bartoše, Michaely Šojdrové, Petra Mareše, Petra Plevy, Václava Brouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 947/ - třetí čtení
část č. 224 (3. 5. 2002)


Přihlásit/registrovat se do ISP