Organizační výbor
Usnesení č. 286 (23. srpna 2012)

Související sněmovní tisky

718 N.z. o Českém národním povstání

719 Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

720 Novela z. o zdravotních službách

721 Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

738 Novela z. o spotřebních daních

740 Novela z. - občanský zákoník

741 Novela z. o změně zák. související se zřízením inkas. místa

742 Novela z. - obchodní zákoník

743 Novela z. o pojišťování a fin. vývozu se státní podporou

748 N.z. o přiznání k registrovanému majetku

752 Novela z. o specifických zdravotních službách

753 Sml. o spolupráci v oblasti ochrany svědků

754 Sml.mezi ČR a Černou Horou o spol. v boji proti tr.činnosti

755 Novela z. o poštovních službách

756 Novela z. - autorský zákon

757 Novela z. o obcích

761 Novela z. o regulaci reklamy

762 Doh. o letecké dopravě

763 Novela z. o platu představitelů státní moci

764 Inf.o přípravě III.etapy realizace protipovodňových opatření

765 Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011

767 Novela z. o nouzových zásobách ropy

768 Vl.n.z. o mezinárodní spolupráci při správě daní

769 Změny Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie

770 Zpráva o inflaci - červenec 2012

771 Novela z. - obchodní zákoník

772 Vl.n.z. o podmínkách obch. s povol. na emise skleník.plynů

773 Sml.mezi ČR a Maďarskem o ochraně utaj.informací

776 Novela z. o obecní policii

777 Novela z. o státním podniku

778 Vl.n.z. o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

779 Vl.n.z.o změně zák.v souvisl. s přij. z. o katastr. nemovit.

780 Novela z. o integrované prevenci

781 Novela z. o spotřebitelském úvěru

782 Novela z.o někter.opatřen.proti leg.výnosů z trest.činnosti

783 Novela z. o léčivech
ISP (příhlásit)