Sněmovní tisk 754
Sml.mezi ČR a Černou Horou o spol. v boji proti tr.činnosti

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 7. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 754/0 dne 18. 7. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. Květa Matušovská a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1291).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 754/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 12. 2012 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1388).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 7. 2012 jako senátní tisk 393/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 8. 2012 a přijal usnesení č. 243, které bylo rozdáno jako tisk 393/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 9. 2012 a přijal usnesení č. 245, které bylo rozdáno jako tisk 393/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 778).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 1. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 7. 1. 2014 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 1 pod číslem 1/2014 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinnosti, Černá Hora, Česká republika, policejní spolupráce, trestná činnost, veřejná bezpečnost, veřejný pořádekISP (příhlásit)