Sněmovní tisk 718
N.z. o Českém národním povstání

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 9. 5. 2012. Návrh zákona rozeslán dne 9. 5. 2012 senátorům jako tisk 343/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (PhDr. Jaromír Jermář).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 12. 6. 2012 a přijal usnesení č. 231, které bylo rozdáno jako tisk 343/1 (doporučuje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 5. 2012 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 621).
  Návrh projednán dne 14. 6. 2012 na 23. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 663).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Nenutil M.,Bratský P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 718/0 dne 21. 6. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 718/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 4. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 84, dokument 84/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 4. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice.

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 25. 4. 2013 a přijal usnesení č. 81, které bylo rozdáno jako tisk 84/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 5. 2013 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 188).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 158/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4789Kateřina Konečná04288-03459.doc (19 KB) / PDF (50 KB, 1 strana) 4. 12. 2012 v 13:26:50
5962Michal Babák04676-04173.doc (25 KB) / PDF (67 KB, 2 strany) 19. 3. 2013 v 10:35:58


Hesla věcného rejstříku: Výročí
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: státní svátek, válka

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)