Organizační výbor
Usnesení ORGV

č. 1k volbě ověřovatelů organizačního výboru (7. července 2010) 
č. 2k návrhu na schválení účasti některých osob na schůzích organizačního výboru Poslanecké sněmovny Organizační výbor Poslanecké sněmovny (7. července 2010) 
č. 3k návrhu termínu a pořadu 2. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny Organizační výbor Poslanecké sněmovny (7. července 2010) 
č. 4k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (11. srpna 2010) 
č. 5k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (11. srpna 2010) 
č. 6k návrhu časového harmonogramu pravidelných akcí Poslanecké sněmovny na 2. pololetí 2010 (11. srpna 2010) 
č. 7k návrhu usnesení organizačního výboru k týdennímu programu Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslaneckých klubů (11. srpna 2010) 
č. 8k návrhu režimu konání schůzí organizačního výboru (11. srpna 2010) 
č. 9k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (11. srpna 2010) 
č. 10k informaci předsedkyně Poslanecké sněmovny a členů organizačního výboru - k žádosti ministra zahraničních věcí (11. srpna 2010) 
č. 11k návrhu termínu a pořadu 3. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (11. srpna 2010) 
č. 12k návrhu na zařazení návrhů zákonů a mezinárodních smluv do návrhu pořadu schůze Poslanecké sněmovny (9. září 2010) 
č. 13k návrhu na přikázání došlých návrhů k projednání výborům Poslanecké sněmovny a na určení zpravodajů pro prvé čtení (9. září 2010) 
č. 14k návrhu usnesení organizačního výboru pro Poslaneckou sněmovnu ke zřizování podvýborů v 6. volebním období (9. září 2010) 
č. 15k návrhu termínu a pořadu 5. schůze Poslanecké sněmovny (9. září 2010) 
č. 16k návrhu na zřízení podvýboru organizačního výboru pro přípravu návrhů na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání (9. září 2010) 
č. 17k návrhu na zřízení podvýboru organizačního výboru pro přípravu novely zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny (9. září 2010) 
č. 18k návrhu na rozhodnutí o přijetí zahraničních návštěv a vyslání delegací Poslanecké sněmovny, jejích orgánů a poslanců (9. září 2010) 
č. 19k informaci předsedkyně Poslanecké sněmovny a členů organizačního výboru - k žádostem předsedy Volebního výboru Poslanecké sněmovny a Ministerstva zdravotnictví (9. září 2010) 
č. 20k návrhu termínu a pořadu 4. schůze organizačního výboru Poslanecké sněmovny (9. září 2010) 

12345>>


Navigace sekce Organizační výborISP (příhlásit)