Sněmovní tisk 783
Novela z. o léčivech - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 783/0 dne 22. 8. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Bc. Marek Šnajdr a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  Čtení proběhlo 26. 10. 2012 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1342).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 30. 11. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 783/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 10. 12. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 783/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 783/3, který byl rozeslán 12. 12. 2012 v 9:37.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 14. 12. 2012 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 212, usnesení č. 1422).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 2. 1. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 21, dokument 21/0.

 • O

  Organizační výbor dne 3. 1. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 16. 1. 2013 a přijal usnesení č. 22, které bylo rozdáno jako tisk 21/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 23. 1. 2013 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 21/1 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 31. 1. 2013 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 85).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 4. 2. 2013 poslancům jako tisk 783/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 4. 2. 2013 poslancům jako tisk 783/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 311, usnesení č. 1566).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 20. 2. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 6. 3. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 14. 3. 2013.

Zákon vyhlášen 19. 3. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 33 pod číslem 70/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4881Jiří Skalický04329-03541.doc (28 KB) / PDF (87 KB, 2 strany) 11. 12. 2012 v 12:37:39
4886Boris Šťastný04334-03546.doc (21 KB) / PDF (54 KB, 2 strany) 11. 12. 2012 v 14:46:49
4887Boris Šťastný04335-03547.doc (24 KB) / PDF (95 KB, 2 strany) 11. 12. 2012 v 15:21:58
4888Jiří Rusnok04336-03548.doc (38 KB) / PDF (114 KB, 3 strany) 11. 12. 2012 v 16:01:06
4889Jiří Rusnok04337-03549.doc (39 KB) / PDF (87 KB, 3 strany) 11. 12. 2012 v 16:02:33


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Léčiva
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: farmaceutická legislativa, farmaceutický průmysl, farmaceutický výrobek, kontrola léčiv, veterinární lék, zdraví veřejnosti, zdraví zvířat

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)