Sněmovní tisk 762
Doh. o letecké dopravě

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 30. 7. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 762/0 dne 31. 7. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Jan Hamáček a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1292).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 762/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 12. 2012 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1389).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 30. 7. 2012 jako senátní tisk 403/0.

 • O

  Organizační výbor dne 6. 9. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Vítězslav Jonáš) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Trpák).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 9. 2012 a přijal usnesení č. 247, které bylo rozdáno jako tisk 403/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2012 a přijal usnesení č. 324, které bylo rozdáno jako tisk 403/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 746).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas s mezinárodní smlouvou doručen prezidentovi republiky 9. 1. 2013.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, civilní letectví, Evropská unie, Island, letecká doprava, Norsko, Spojené státyISP (příhlásit)