Sněmovní tisk 721
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 15. 3. 2012. Návrh zákona rozeslán dne 15. 3. 2012 senátorům jako tisk 312/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 4. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku (MUDr. Petr Guziana) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (MUDr. Václav Vlček).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 24. 4. 2012 a přijal usnesení č. 69, které bylo rozdáno jako tisk 312/1.
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 15. 5. 2012 a přijal usnesení č. 199, které bylo rozdáno jako tisk 312/2 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 4. 2012 na 20. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 567).
  Návrh projednán dne 14. 6. 2012 na 23. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 666).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Sušil R.,Guziana P..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 721/0 dne 21. 6. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 721/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovnaHesla věcného rejstříku: Pojištění, Pojišťovny, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)