Sněmovní tisk 720
Novela z. o zdravotních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 22. 5. 2012. Návrh zákona rozeslán dne 22. 5. 2012 senátorům jako tisk 360/0.

 • O

  Organizační výbor dne 24. 5. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (MUDr. Václav Vlček).

 • V
  • Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku projednal návrh dne 6. 6. 2012 a přijal usnesení č. 77, které bylo rozdáno jako tisk 360/1 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 6. 6. 2012 a přijal usnesení č. 214, které bylo rozdáno jako tisk 360/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 5. 2012 na 22. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 623).
  Návrh projednán dne 14. 6. 2012 na 23. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 660).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Gajdůšková A.,Žaloudík J..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 720/0 dne 21. 6. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 720/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: MUDr. Boris Šťastný a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2012 na 46. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 25. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 132, usnesení č. 1306).Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Pojištění, Správa státní, Zdravotnictví
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: práva dítěte, práva pacienta, zdraví veřejnosti, zdravotní péče, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)