Sněmovní tisk 740
Novela z. - občanský zákoník

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 28. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Farský J. a další.

Poslanecká sněmovna

  • PS

    Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 740/0 dne 29. 6. 2012.

Vláda

  • VL

    Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 2. 7. 2012. Vláda zaslala stanovisko 26. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 30. 7. 2012 jako tisk 740/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Informovanost, informace, Zakázky, Zákoník občanský, Zákoník obchodní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: elektronická správa, elektronický dokument, fakturace, občanský zákoník, šíření inovací, smlouva, správní dohled, zveřejnění účtů

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)