Sněmovní tisk 719
Novela z. o sdružování v politických stranách a hnutích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Senát

 • PS

  předložil Senátu návrh zákona 10. 12. 2011. Návrh zákona rozeslán dne 12. 12. 2011 senátorům jako tisk 248/0.

 • O

  Organizační výbor dne 11. 1. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Mgr. Miroslav Nenutil) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (MVDr. Josef Řihák), Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 7. 2. 2012 a přijal usnesení č. 164 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 8. 2. 2012 a přijal usnesení č. 168, které bylo rozdáno jako tisk 248/1 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 6. 3. 2012 a přijal usnesení č. 221, které bylo rozdáno jako tisk 248/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 7. 3. 2012 a přijal usnesení č. 91, které bylo rozdáno jako tisk 248/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 13. 6. 2012 a přijal usnesení č. 217, které bylo rozdáno jako tisk 248/4 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 13. 6. 2012 a přijal usnesení č. 10, které bylo rozdáno jako tisk 248/5 (záznam z jednání).
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 13. 6. 2012 a přijal usnesení č. 111, které bylo rozdáno jako tisk 248/6 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 11. 1. 2012 na 15. schůzi Senátu.
  Senát návrh přikázal k projednání (usnesení č. 481).
  Návrh projednán dne 11. 4. 2012 na 20. schůzi Senátu.
  Senát vrací výborům k novému projednání (usnesení č. 575).
  Návrh projednán dne 14. 6. 2012 na 23. schůzi Senátu.
  Senát schvaluje senátní návrh zákona (usnesení č. 662).

Předkladatel

Senát předložil sněmovně návrh zákona 21. 6. 2012.
Zástupce navrhovatele: Dienstbier J.,Nenutil M..

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 719/0 dne 22. 6. 2012.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 25. 6. 2012. Vláda zaslala stanovisko 23. 7. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 7. 2012 jako tisk 719/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Marek Benda a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 23. 10. 2012 na 47. schůzi. Návrh zákona vrácen (hlasování č. 43, usnesení č. 1333).Hesla věcného rejstříku: Evropský parlament, Kraje, Parlament, Správa obcí, měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: financování strany, financování voleb, volby, volební kampaň, volební výdaje

Navržené změny předpisů (4)ISP (příhlásit)