Sněmovní tisk 769
Změny Ústavy a Úmluvy Mezinárodní telekomunikační unie

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 14. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 769/0 dne 15. 8. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. Kateřina Konečná a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1293).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 769/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 12. 2012 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1390).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 15. 8. 2012 jako senátní tisk 408/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 9. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (MUDr. Pavel Lebeda).

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 10. 2012 a přijal usnesení č. 254, které bylo rozdáno jako tisk 408/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 28. 11. 2012 a přijal usnesení č. 9, které bylo rozdáno jako tisk 408/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 12. 2012 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 25).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 1. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 11. 10. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 41 pod číslem 69/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: činnost základních institucí, Mezinárodní telekomunikační unie, telekomunikace, telekomunikační politikaISP (příhlásit)