Sněmovní tisk 773
Sml.mezi ČR a Maďarskem o ochraně utaj.informací

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 17. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: předseda vlády.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 773/0 dne 20. 8. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Mgr. Kristýna Kočí a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1294).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 773/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 12. 2012 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1391).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 20. 8. 2012 jako senátní tisk 409/0.

 • O

  Organizační výbor dne 19. 9. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost.

 • V
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 23. 10. 2012 a přijal usnesení č. 255, které bylo rozdáno jako tisk 409/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 5. 12. 2012 na 2. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 28).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 1. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 18. 9. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 37 pod číslem 62/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: Česká republika, důvěrná informace, Maďarsko, ochrana komunikací, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)