Sněmovní tisk 757
Novela z. o obcích

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3

Předkladatel

Skupina poslanců (Boris Šťastný, Stanislav Polčák, Petr Gazdík, Jaroslav Plachý, Jana Černochová, Jan Florián, Zdeněk Boháč, Michal Babák, Karolína Peake) předložila sněmovně návrh zákona 23. 7. 2012.
Zástupce navrhovatele: Šťastný B. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 757/0 dne 24. 7. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 27. 7. 2012. Vláda zaslala stanovisko 22. 8. 2012. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 23. 8. 2012 jako tisk 757/1 (připomínky).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Gabriela Hubáčková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 7. 2. 2013 na 51. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1488).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 90 dní.

 • V

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.Hesla věcného rejstříku: Díla audiovizuální, Hlavní město Praha, Kraje, Správa obcí a měst
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: informace, místní zastupitelstvo, obec, právo na informace, veřejná správa, zpřístupňování informací

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)