Sněmovní tisk 772
Vl.n.z. o podmínkách obch. s povol. na emise skleník.plynů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 17. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: min. živ. prostředí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 772/0 dne 20. 8. 2012.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. Jiří Krátký a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro životní prostředí

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 18. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 18. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1268).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 1 den.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 9. 2012 na 46. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 48 hodin po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 772/3, který byl rozeslán 21. 9. 2012 v 12:51.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 26. 9. 2012 na 46. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 177, usnesení č. 1313).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 4. 10. 2012 návrh zákona Senátu jako tisk 420, dokument 420/0.

 • O

  Organizační výbor dne 10. 10. 2012 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis).

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 17. 10. 2012 a přijal usnesení č. 126, které bylo rozdáno jako tisk 420/1 (schvaluje).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 23. 10. 2012 a přijal usnesení č. 325, které bylo rozdáno jako tisk 420/2 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 24. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 735).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 10. 2012.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 2. 11. 2012.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 9. 11. 2012.

Zákon vyhlášen 16. 11. 2012 ve Sbírce zákonů v částce 142 pod číslem 383/2012 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3844Karel Šidlo03967-02844.doc (35 KB) / PDF (61 KB, 2 strany) 20. 9. 2012 v 12:16:47
3846František Dědič03969-02853.doc (44 KB) / PDF (84 KB, 5 stran) 20. 9. 2012 v 15:34:38
3865Jan Husák03976-02857.doc (29 KB) / PDF (37 KB, 1 strana) 21. 9. 2012 v 09:44:33
3871Ladislav Velebný03982-02861.doc (29 KB) / PDF (51 KB, 1 strana) 21. 9. 2012 v 10:15:07
3872Břetislav Petr03983-02862.doc (29 KB) / PDF (55 KB, 1 strana) 21. 9. 2012 v 10:18:01
3873Jaroslav Foldyna03984-02863.doc (853 KB) / PDF (2 MB, 5 stran) 21. 9. 2012 v 10:49:58


Hesla věcného rejstříku: Ekologie, Evropská unie
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Mezinárodní styky, Národní hospodářství, Občan, Státní správa a justice, Zdravotnictví, Životní prostředí

Deskriptory EUROVOCu: kontrola znečištění, obchodovatelné emisní povolení, skleníkový plyn, snižování plynných emisí

Navržené změny předpisů (9)ISP (příhlásit)