Sněmovní tisk 771
Novela z. - obchodní zákoník - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 16. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 771/0 dne 17. 8. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Mgr. Jana Suchá a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 12. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1415).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 771/2, který byl rozeslán 20. 3. 2013 v 12:18.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 133, usnesení č. 1611).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 11. 4. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 75, dokument 75/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 4. 2013 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 24. 4. 2013 a přijal usnesení č. 58, které bylo rozdáno jako tisk 75/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 5. 2013 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 192).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 13. 5. 2013 poslancům jako tisk 771/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 13. 5. 2013 poslancům jako tisk 771/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 11. 6. 2013 na 54. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 43, usnesení č. 1698).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 6. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 20. 6. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 26. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 28. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 76 pod číslem 179/2013 Sb.Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Zákoník obchodní
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: malé a střední podniky, malý podnik, obchodní politika, obchodní pravidla, platba, platební lhůta, podnikatelská etika, podpora podnikání, střední podnik, zboží a služby

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)