Sněmovní tisk 767
Novela z. o nouzových zásobách ropy - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 14. 8. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 767/0 dne 15. 8. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: Ing. František Sivera a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 11. 12. 2012 na 49. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1403).

 • V
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 8. 3. 2013 usnesení doručené poslancům jako tisk 767/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 20. 3. 2013 na 52. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 767/2, který byl rozeslán 20. 3. 2013 v 12:15.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 3. 2013 na 52. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 129, usnesení č. 1609).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 16. 4. 2013 návrh zákona Senátu jako tisk 80, dokument 80/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 4. 2013 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Bis).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 2. 5. 2013 a přijal usnesení č. 83, které bylo rozdáno jako tisk 80/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 2. 5. 2013 na 9. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 197).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 24. 5. 2013.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 31. 5. 2013.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 17. 6. 2013.

Zákon vyhlášen 21. 6. 2013 ve Sbírce zákonů v částce 70 pod číslem 161/2013 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
5971Miroslav Svoboda04685-04182.doc (16 KB) / PDF (67 KB, 2 strany) 19. 3. 2013 v 16:32:06


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Paliva a maziva, Správa státních hmotných rezerv
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: energetická krize, hospodaření se zdroji, ropa, ropná politika, strategická rezerva, zásobování energií, zásoby

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)