Sněmovní tisk 764
Inf.o přípravě III.etapy realizace protipovodňových opatření

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Informace o přípravě III. etapy realizace protipovodňových opatření

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 7. 2012 jako tisk 764/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Zpravodajem určen Ing. Pavel Kováčik.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 13. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 764/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1536).Hesla věcného rejstříku: Situace krizové
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: povodeň, prevence environmentálních rizik, přírodní katastrofa, veřejná bezpečnost, vodní tok, vodohospodářské stavbyISP (příhlásit)