Sněmovní tisk 753
Sml. o spolupráci v oblasti ochrany svědků

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O 1 V 2 Senát PS O V S Prezident P Zakon

Předkladatel

Mezinárodní smlouva předložena sněmovně dne 18. 7. 2012.
Zástupce navrhovatele: ministr vnitra.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Text mezinárodní smlouvy rozeslán poslancům jako tisk 753/0 dne 18. 7. 2012.

 • O

  Organizační výbor projednání mezinárodní smlouvy doporučil 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Určil zpravodaje: MUDr. Gabriela Pecková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zahraniční výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 20. 9. 2012 na 46. schůzi. Mezinárodní smlouva přikázána k projednání výborům (usnesení č. 1290).

 • V
  • Zahraniční výbor projednal mezinárodní smlouvu a vydal 4. 10. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 753/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • 2

  2. Čtení proběhlo 6. 12. 2012 na 49. schůzi. Poslanecká sněmovna dala souhlas k ratifikaci (usnesení č. 1387).

Senát

 • PS

  předložil Senátu mezinárodní smlouvu 19. 7. 2012 jako senátní tisk 394/0.

 • O

  Organizační výbor dne 25. 7. 2012 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (JUDr. Miroslav Antl) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Tomáš Kladívko).

 • V
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 14. 8. 2012 a přijal usnesení č. 244, které bylo rozdáno jako tisk 394/1 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 19. 9. 2012 a přijal usnesení č. 246, které bylo rozdáno jako tisk 394/2 (doporučuje dát souhlas s ratifikací).
 • S

  Návrh projednán dne 26. 10. 2012 na 26. schůzi Senátu.
  Senát dává souhlas s ratifikací (usnesení č. 779).

Prezident republiky

 • P

  Souhlas obou komor Parlamentu doručen prezidentovi republiky 9. 1. 2013.

Mezinárodní smlouva vyhlášena 3. 4. 2013 ve Sbírce mezinárodních smluv v částce 17 pod číslem 31/2013 Sb. m. s.Deskriptory EUROVOCu: boj proti zločinu, Česká republika, policejní spolupráce, právní pomoc, soudní dokazování, soudní spolupráce EU v trestních věcech, trestní stíhání, veřejná bezpečnost, výslech svědkaISP (příhlásit)