Sněmovní tisk 765
Zpráva o stavu zemědělství ČR za rok 2011

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel Poslanecká sněmovna PS O V Č Zprava

Dokument

Úplný název: Zpráva o stavu zemědělství České republiky za rok 2011

Autor: ministr zemědělství

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Rozesláno všem poslancům: 31. 7. 2012 jako tisk 765/0.

 • O

  Organizační výbor zprávu přikázal 23. 8. 2012 (usnesení č. 286). Zpravodajem určen Ing. Jiří Papež.

 • V
  • Zemědělský výbor projednal zprávu a vydal 13. 9. 2012 usnesení doručené poslancům jako tisk 765/1 (doporučuje vzít na vědomí).
 • Č

  Čtení proběhlo 14. 2. 2013 na 51. schůzi.
  Sněmovna zprávu vzala na vědomí (usnesení č. 1537).Hesla věcného rejstříku: Politika agrární
(Údaje rejstříku neprošly korekturou, jsou pracovní. Korektura probíhá na konci volebního období.)

Deskriptory EUROVOCu: agrární sektor, hospodářský výsledek zemědělství, ministerská odpovědnost, společná zemědělská politika, zemědělská ekonomika, zemědělská politika, zemědělská produktivita, zemědělská situace, zemědělská statistika, zpráva o činnostiISP (příhlásit)