Stenografický zápis 103. schůze, 12. května 2021Zahájení

(Schůze byla zahájena v 15.00 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


1. Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - druhé čtení

Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Monika Červíčková
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Monika Červíčková


2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1084/ - druhé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jakub Janda
Poslanec Petr Pávek
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Martin Jiránek
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jakub Janda


3. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 652/ - druhé čtení

Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Radim Fiala
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno v 15.34 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.39 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Marek Novák
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Jan Čižinský
Poslankyně Lucie Šafránková
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Marek Novák
Poslanec Jan Čižinský
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Marek Novák
Poslankyně Eva Fialová
Poslanec Radek Holomčík
Poslankyně Kateřina Valachová


4. Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1043/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Pavel Jelínek
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Pavel Jelínek
Poslanec Martin Kupka


5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1044/ - druhé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Ondřej Profant
Poslankyně Helena Válková
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslankyně Helena Válková


6. Vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb /sněmovní tisk 658/ - druhé čtení

Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jan Skopeček
Poslanec Roman Onderka
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslanec Tomáš Martínek
Poslanec Jan Skopeček
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Roman Onderka
Předseda PSP Radek Vondráček


7. Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Lenky Kozlové, Jakuba Michálka, Ondřeje Polanského, Ondřeje Profanta a dalších na vydání zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 955/ - prvé čtení

Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Stanislav Grospič


8. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Stanislav Grospič


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 1151/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Stanislav Grospič


Sloučená rozprava k bodům 7, 8 a 9 /sněmovní tisky 955, 1150 a 1151/

Poslanec Dominik Feri
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslankyně Monika Červíčková


7. Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Lenky Kozlové, Jakuba Michálka, Ondřeje Polanského, Ondřeje Profanta a dalších na vydání zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 955/ - prvé čtení

Předseda PSP Radek Vondráček


8. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení

Poslanec Dominik Feri


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 1151/ - prvé čtení

Poslanec Dominik Feri
Předseda PSP Radek Vondráček

(Schůze skončila v 18.30 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP