(15.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Předtím, než otevřu obecnou rozpravu, tak tady mám řadu omluv, které tedy musím přečíst. Takže omlouvá se pan ministr kultury Lubomír Zaorálek od 15 hodin do konce jednacího dne z naléhavých pracovních důvodů, omlouvá se paní poslankyně Zuzana Ožanová mezi 16.45 až půlnocí z pracovních důvodů, omlouvá se pan poslanec Josef Hájek mezi 17. a 19. hodinou z pracovních důvodů. Dále se omlouvá poslanec Lubomír Volný od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Dále se omlouvá poslanec Marian Bojko od 15 hodin do konce jednacího dne z pracovních důvodů.

Nyní tedy otevírám obecnou rozpravu, do které je připraven pan poslanec Petr Pávek. Připraví se pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, chci využít této příležitosti k tomu, abych vás seznámil s pozměňovacím návrhem, který je uvedený v systému pod číslem 8316, který řeší velmi zjednodušeně řečeno problémy, na které narážejí instalovatelé těch fyzických sítí, které vedou v domech. Když si například sjednáte nějakou internetovou službu, která má patřičnou rychlost, a v tom domě, ve kterém žijete, není položený optický kabel, tak je velmi obtížné tam ten optický kabel zabudovat, pokud se jedná o dům, který je ve správě SVJ, nebo třeba družstevní byt, kde je zapotřebí svolat valnou hromadu, kde se spousta lidí zkrátka nedohodne a kde je ta lhůta protahovaná do nekonečna.

Dneska je to tak, že se žádá o povolení ke stavbě, i když to žádná stavba není, na stavební úřad a stavební úřad to postupuje Českému telekomunikačnímu úřadu, který to řeší. Tahle drobná novela by měla vynechat stavební úřad, který stejně není ze zákona ani z podstaty věci kompetentní to řešit a který to postupuje na Český telekomunikační úřad. Takže jde jenom o to, že by se přeskočil stavební úřad a šla by žádost přímo na Český telekomunikační úřad, který by potom v té věci rozhodl, což by mělo podpořit výstavbu internetové datové infrastruktury, která je zapotřebí proto, aby se ve společnosti šířil rychlý internet.

Já se k tomuto svému pozměňovacímu návrhu přihlásím ještě v podrobné rozpravě. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí v obecné rozpravě pan poslanec Patrik Nacher. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych rád tady načetl pozměňovací návrh, který tam máme v systému s kolegou Vojtěchem Munzarem. My jsme to nazvali takzvaná nákladová cena. Ten pozměňovací návrh se týká v zásadě toho, aby náklady na změnu poskytovatele nebyly odrazující - poskytovatele internetového připojení. Jinými slovy, cílem toho pozměňovacího návrhu je, aby v případě, kdy při změně poskytovatele to vyvolá nějaké úkony, a tudíž i nějaké náklady, tak aby nebyly k tíži spotřebitele, a tudíž aby to nevyvolávalo vlastně tlak na něj, aby on tu změnu nevyvolával. V zásadě to kopíruje to, co my už známe v ZEKu, s postavením spotřebitele u mobilních operátorů. Já se pak přihlásím. Jinak jde o číslo 8306. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Prosím pan poslanec Dolínek ještě v obecné rozpravě.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji, pane předsedající. Já jsem v posledních 14 dnech narazil na vyjádření ÚOHSu týkající se omezení možnosti nabízení služeb pomocí telefonů s tím, že bych chtěl říct, že chci poděkovat panu předsedovi a zpravodaji Jiránkovi, že tomu i s kolegou Nacherem věnují v posledních týdnech čas. Vzhledem k tomu, že tam není úplně definitivně vyjasněna pozice mezi ministerstvem, respektive ČTÚ a ministerstvo mají tam náhled jasný, ale versus ta komerční část, ta ÚOHS, které se na to dívají trošku jinak, tak tam mám dva pozměňovací návrhy, které načtu s tím, že tím otevírám prostor pro diskuzi, která se samozřejmě může v příštích dvou týdnech vyjasnit, a následně určitě není problém zákon přijmout. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní se hlásí pan poslanec Jakub Janda do obecné rozpravy, zatím poslední přihláška. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jakub Janda: Děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, já jsem jenom přišel odůvodnit pozměňovací návrh kolegy Vojtěcha Munzara, který dnes není přítomen. Jedná se o pozměňovací návrh v systému pod číslem 8305. Pozměňovací návrh snižuje hranici pokut za méně závažné přestupky, za takzvané informační povinnosti vůči ČTÚ. Netýká se to nijak přestupků v souvislosti s ochranou spotřebitele. Navrhuji snížit horní hranici přestupku na jeden milion korun.

Je nutné si uvědomit, že se to netýká jen těch velkých operátorů, ale i malých a středních firem. I nižší finanční strop sankcí za nesplnění informačních povinností je dostatečně odrazující od neplnění povinností. Naopak vyšší rozsah může vést k nepřiměřenému a netransparentnímu rozhodování úřadu o sankcionování neplnění informačních povinností vůči úřadu. Podle informací zástupců ČTÚ na jednání hospodářského výboru 31. 3. 2021 dosud nedošlo k udělení sankce vyšší než 100 000 korun za tyto přestupky. Proto je navrhovaná hranice 1 milion korun dostatečná pro výkon činnosti tohoto úřadu. Děkuji vám za pozornost a přihlásím se k tomu ještě v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Rozhlédnu se, zdali se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Táži se, zdali je zájem o závěrečná slova? Nemáte zájem o závěrečná slova. Nyní tedy zahajuji podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Takže jako první se hlásí o slovo pan poslanec Petr Pávek, připraví se pan poslanec Patrik Nacher. A pan poslanec Jiránek také.

 

Poslanec Petr Pávek: Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Já se v podrobné rozpravě chci přihlásit ke svému pozměňovacímu návrhu, který je uveden v systému pod číslem 8316. Týká se vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, sněmovní tisk číslo 1084. Odůvodnění jsem již přednesl v obecné rozpravě a jinak samozřejmě k pozměňovacímu návrhu je přiložena důvodová zpráva, která tuto jednoduchou věc objasňuje. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Děkuji. Já se jenom chci zeptat pana poslance Martina Jiránka, protože zpravodaj má přednostní právo - ale asi o něj neusilujete. Já jsem jenom chtěl říct, protože vy máte přednostní právo, tak můžete jít hned. (Poslanec Jiránek: Nechám to v pořadí.) Necháte to v pořadí, dobře. Takže pan poslanec Patrik Nacher a připraví se pan poslanec Petr Dolínek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Patrik Nacher: Děkuji, nebudu zdržovat. Jak jsem řekl, tímto se přihlašuji s kolegou Vojtěchem Munzarem k pozměňovacímu návrhu, který najdete pod číslem 8306. Jak jsem řekl, jde o něco, co jsme my nazvali jako pozměňovací návrh nákladová cena. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní vystoupí pan poslanec Petr Dolínek, připraví se pan poslanec Martin Jiránek. Prosím.

 

Poslanec Petr Dolínek: Děkuji. Já se tímto hlásím ke dvěma pozměňovacím návrhům pod číslem 8338 a 8339. Chtěl bych ještě jednou zdůraznit, že ty návrhy řeší právě oblast telefonního marketingu s tím, že v tuto chvíli jsem si vědom, že samozřejmě pan vicepremiér, respektive ČTÚ, garantovali, že národní novela toho zákona se bude opět ještě otevírat, takže nějaká umožňující řešení jsou. Na druhou stranu samozřejmě tam vnímám to, že nikoho z nás nebaví, když mu někdo volá se službami, které nechce. Na druhou stranu nikdo nechceme zamezit tomu, aby někdo, kdo vám například dodal bazén nebo něco podobného a za dva roky vám volá, že vám nabízí náhradní díly, tak aby vám to mohl nabídnout.

Jde o jedinou věc, že stále tam není soulad ÚOHS, právního výkladu a dalších věcí. Pakliže se nám podaří nalézt takový výklad, který ukáže, že běžné služby by nemusely být omezeny, tak samozřejmě pak se to dá dál řešit v nějaké národní novele v budoucnu. V tuto chvíli to tedy načítám tak, aby byl ještě prostor pro diskuzi. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Tomio Okamura: Nyní tedy vystoupí pan poslanec Martin Jiránek, zpravodaj. Připraví se pan poslanec Leo Luzar. Prosím. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP