Pořad 103. schůze

103. schůze (12. května 2021)

Zahájení schůze

1. Návrh poslanců Moniky Červíčkové, Jaroslava Faltýnka, Heleny Válkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 358/1992 Sb., o notářích a jejich činnosti (notářský řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 793/ - druhé čtení

Projednávání (12. května 2021)

2. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 1084/ - druhé čtení

Projednávání (12. května 2021)

3. Návrh poslanců Lucie Šafránkové, Tomia Okamury, Radima Fialy a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 652/ - druhé čtení

Projednávání (12. května 2021)

4. Vládní návrh zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1043/ - druhé čtení

Projednávání (12. května 2021)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o občanských průkazech /sněmovní tisk 1044/ - druhé čtení

Projednávání (12. května 2021)

6. Vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb /sněmovní tisk 658/ - druhé čtení

Projednávání (12. května 2021)

7. Návrh poslanců Lukáše Černohorského, Lenky Kozlové, Jakuba Michálka, Ondřeje Polanského, Ondřeje Profanta a dalších na vydání zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 955/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (12. května 2021)
Projednávání, část č. 2

8. Vládní návrh zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 1150/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (12. května 2021)
Projednávání, část č. 2

9. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ochraně oznamovatelů /sněmovní tisk 1151/ - prvé čtení

Projednávání, část č. 1 (12. května 2021)
Projednávání, část č. 2

Sloučená rozprava k bodům 7, 8 a 9 /sněmovní tisky 955, 1150 a 1151/

Projednávání (12. května 2021)Přihlásit/registrovat se do ISP