(17.30 hodin)
(pokračuje Martínek)

Asi tady už to nemusím opakovat, ale je to vlastně z toho hlediska, abychom doopravdy zamezili tomu, že se tady dočkáme toho, že zavedení této daně sice vybere pár jednotek miliard, ale ve svém důsledku poškodí české společnosti, které například využívají dané služby, například pro distribuci svého zboží, nebo budou zavedena opatření proti českým společnostem, které některé už splňují některá kritéria tak, že by dokonce mohly být součástí výběru dané daně i přesto, že platí standardně daně v České republice, ať už to je daň z příjmu a tak dále. Současný návrh bohužel nepočítá s tím, že by si mohly dané firmy odečítat to, co odvedou na dané dani, například jako úlevu při platbě daně z příjmu, protože v tuto chvíli se nepočítá s tím, že všichni postižení plátci, na které daná novela dopadá, že by na ně byla aplikována presumpce neviny, tedy že nezneužívají daňovou optimalizaci a podobně, ale že například i platí daně tak, jak mají. A to jsou i některé české společnosti, například Avast, který odvádí, který je i podle Ministerstva financí jedním z největších plátců daně z příjmu, několikrát vyhlášený. Takže bych chtěl předejít tomu, abychom tyto české společnosti nějakým způsobem poškodili.

Dále ještě, pokud by tedy nebyla ani jedna z těchto alternativ přijatelná, tak je ještě ke zvážení další pozměňovací návrh, který do systému nahrál kolega Feranec, který omezuje dopad na mnohostranné rozhraní tak, že by se to netýkalo prodeje zboží. Na druhou stranu nevím, jestli je to v tuto chvíli optimální řešení, ale myslím, že je to pořád lepší řešení než mít 5% sazbu, nejvyšší sazbu v Evropské unii. Takže to je určitě ještě ke zvážení s tím, že by se to netýkalo prodeje zboží ve smyslu například stejně, jako jsou e-shopy a další, které jsou také vyčleněny, ale týkalo by se to pouze prodeje služeb.

Děkuji za pozornost a k pozměňovacím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy, jak jsem říkal, pan poslanec Skopeček v obecné rozpravě, poté pan poslanec Onderka. Prosím.

 

Poslanec Jan Skopeček: Děkuju pěkně. Já jsem také připravil dva pozměňovací návrhy. Jeden pozměňovací návrh má motivaci ustanovit sazbu digitální daně na 2 %. Jak už tady opakovaně zaznělo, 7% daň jako vládní návrh je rekordně vysoká i v porovnání s našimi okolními zeměmi nebo v mezinárodním srovnání. Další pozměňovací návrh je posunutí účinnosti zákona na 1. 1. 2022 z titulu toho, že probíhají na úrovni OECD jednání, která mají směřovat ke kompromisnímu návrhu, který podle mého názoru bude lepší variantou než naše národní úprava.

My jsme byli chlácholeni, že náš návrh zákona nevybudí žádné rozpory, ale členové rozpočtového výboru vědí, že velvyslanec Spojených států posílal dopis, kde České republice hrozí ve smyslu toho, pokud jednostranně uvalíme takto vysokou daň na technologické firmy ze Spojených států. Stejnou zkušenost má Francie, která když s tím přišla, tak dokonce dostala ze strany Spojených států dopis s celním sazebníkem na řadu francouzských produktů. Já bych nerad kvůli digitální dani a případnému inkasu z ní ohrozil zájmy českých exportérů na trzích Spojených států, čili preferuji to, abychom k této dani dospěli prostřednictvím té mezinárodní dohody.

Co stojí ještě za zmínku je, že pokud by ta sazba skutečně byla prohlasována tak vysoká, jak navrhuje vláda, a platila by, tak jsem přesvědčen, že by se to negativně dotklo i spotřebitelů, těch, co služby technologických firem využívají, protože jak dobře víme, daňové břemeno se vždycky snaží ten subjekt, na který je uvaleno, přenést na svého zákazníka. Nejinak by tomu bylo i v těchto specifických službách, které často mají monopolní charakter. Takže před tím bych varoval, před tou 7% sazbou, i z tohoto ekonomického důvodu.

Poslední poznámka. Všimněte si, že projednáváme digitální daň, se kterou už dávno Ministerstvo financí počítá v příjmech státního rozpočtu, přestože jsme teprve ve druhém čtení. To je také jistá zvláštnost přístupu ze strany Ministerstva financí.

Ale děkuju. K těm dvěma pozměňovacím návrhům, které jsem představil, se přihlásím v podrobné rozpravě. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. A nyní tedy pan poslanec Onderka, prosím.

 

Poslanec Roman Onderka: Děkuji, pane místopředsedo. Vážené kolegyně a kolegové, paní ministryně, začnu s menší replikou na kolegu Skopečka. Při vší úctě, máte pravdu, že velvyslanec opravdu poslal dopis. Akorát vás trošku poopravím - bývalý velvyslanec Spojených států amerických, abychom v tom měli úplně jasno.

Co se týče toho, jakým způsobem s čím počítá rozpočet České republiky ve vztahu k výnosům, to znamená na příjmové stránce ohledně digitální daně, jsem komunikoval s paní ministryní financí, která mi sdělila, že tomu tak už není, což je logické, protože tu materii jsme začali projednávat úplně někdy jindy a se záměrem ji dojednat úplně v jiném roce, to znamená v tom loňském s tím, že by platila už ledna letošního roku.

Načtu jenom usnesení rozpočtového výboru číslo 405 ze dne 10. června 2020, kde rozpočtový výbor doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby vládní návrh zákona o dani z digitálních služeb schválila bez připomínek, to znamená sněmovní tisk 658, a zmocňuje zpravodaje, aby s tímto usnesením seznámil Poslaneckou sněmovnu Parlamentu, což jsem takto učinil. To se bavíme o vládním návrhu se 7% daní.

Samozřejmě v rozpočtovém výboru jsme vnímali situaci napříč politickým spektrem, že 7% daň bude opravdu asi nejvyšší v Evropě. Vnímali jsme, že bychom chtěli, aby tento návrh zákona prošel s co největším počtem hlasů, a snažili jsme se tedy vyjít vstříc nějaké dohodě. Proto jsme se rozhodli podat pozměňovací návrh poslanců mé osoby - Romana Onderky, kolegyně Miloslavy Vostré a kolegy Jana Volného k vládnímu návrhu zákona o dani z digitálních služeb, který obsahuje dvě věci, to znamená dvě změny oproti původnímu vládnímu návrhu.

Za prvé v § 33, § 39, § 45 se číslo 7 nahrazuje číslem 5, to znamená, že snižujeme tuto daň na 5 %, a následně jsme upravili datum účinnosti k 1. lednu 2021. Tady bych chtěl upozornit, že tento pozměňovací návrh jsme nechali v systému s tím, že už dopředu upozorňuji, že ve třetím čtení, pokud bude tento pozměňovací návrh přijat, budu navrhovat legislativně technickou úpravu v termínu účinnosti zákona od 1. ledna 2022. Tento pozměňovací návrh je v systému pod číslem 5627 a v rozpravě dále se k němu ještě samozřejmě přihlásím, abychom dali za dosti všem náležitostem.

Dále bych chtěl upozornit kolegu místopředsedu Poslanecké sněmovny, že navrhuji v rámci projednání této materie návrh na zkrácení lhůty pro projednání mezi druhým a třetím čtením na 10 dnů. Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal: Děkuji. Dovolím si podotknout, že tento návrh podle jednacího řádu musí zaznít v podrobné rozpravě. Pokud se již nikdo další do obecné rozpravy nehlásí v tento moment, tak obecnou rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova po obecné rozpravě? Nevidím takový zájem. Otevírám rozpravu podrobnou, kde je jako první přihlášen pan poslanec Hrnčíř, poté pan poslanec Martínek, poté pan poslanec Skopeček. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Hrnčíř: Děkuji za slovo, pane předsedající. Jenom v krátkosti, než uvedu svůj pozměňovací návrh, bych chtěl říct, že je opravdu nepřijatelné, aby nadnárodní internetové giganty, které tady každoročně v České republice realizují miliardové zisky, neplatily prakticky žádnou daň nebo daň na úrovni jednoho nebo něco málo přes 1 % na rozdíl od českých firem, které tady daně řádně platí. Je to skutečně nekalá konkurence, je to nefér a samozřejmě pak chybí i peníze ve státním rozpočtu. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP