Sněmovní tisk 658
Vl.n.z. o dani z digitálních služeb

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 658/0 dne 27. 11. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 806/19, PID ALBSBDRCHKS9.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 12. 2019 (usnesení č. 245). Určil zpravodaje: Ing. Václav Votava a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 22. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 878).

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 7. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 658/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 15. 5. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 658/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 6. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 658/3 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona 17. 9. 2020 na 58. schůzi přerušeno.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 12. 5. 2021 na 103. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 12. 5. 2021 na 103. schůzi.
  Lhůta pro zahájení třetího čtení byla změněna na 10 dnů po doručení pozměňovacích, popřípadě jiných návrhů poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 658/4, který byl rozeslán 14. 5. 2021 v 9:31.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 26. 5. 2021 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 658/5 (stanovisko).

Projednávání sněmovního tisku bylo ukončeno s koncem volebního období.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4060Jan Bartošek16284-24580.docx (41 KB) / PDF (285 KB, 2 strany) 30. 12. 2019 v 13:27:41
4109Jan Hrnčíř16333-24717.docx (13 KB) / PDF (279 KB, 1 strana) 17. 1. 2020 v 10:40:26
4230Tomáš Martínek16454-24913.docx (12 KB) / PDF (186 KB, 2 strany) 23. 1. 2020 v 16:57:57
4253Václav Klaus16477-24935.docx (46 KB) / PDF (232 KB, 2 strany) 27. 1. 2020 v 13:04:50
4465Tomáš Martínek16689-25285.docx (12 KB) / PDF (184 KB, 2 strany) 2. 3. 2020 v 11:54:55
4475Zbyněk Stanjura16699-25300.docx (18 KB) / PDF (235 KB, 3 strany) 3. 3. 2020 v 09:22:44
5060Zbyněk Stanjura17284-26147.docx (18 KB) / PDF (234 KB, 3 strany) 27. 4. 2020 v 08:32:08
5061Zbyněk Stanjura17285-26148.docx (19 KB) / PDF (214 KB, 3 strany) 27. 4. 2020 v 08:32:46
5545Tomáš Martínek17769-26872.docx (7 KB) / PDF (196 KB, 2 strany) 4. 6. 2020 v 11:03:02
5627Roman Onderka17851-26976.docx (32 KB) / PDF (308 KB, 3 strany) 10. 6. 2020 v 14:42:16
5817Tomáš Martínek18041-27243.docx (13 KB) / PDF (199 KB, 2 strany) 17. 6. 2020 v 18:21:25
6204Milan Feranec18428-28104.docx (17 KB) / PDF (236 KB, 2 strany) 11. 9. 2020 v 16:09:11
6271Jan Skopeček18495-28193.doc (26 KB) / PDF (244 KB, 2 strany) 17. 9. 2020 v 11:25:17
6272Jan Skopeček18496-28194.doc (32 KB) / PDF (275 KB, 3 strany) 17. 9. 2020 v 11:25:18
6308Jan Skopeček18532-28268.doc (27 KB) / PDF (244 KB, 2 strany) 25. 9. 2020 v 11:25:12
8415Zbyněk Stanjura20639-31244.docx (18 KB) / PDF (233 KB, 3 strany) 12. 5. 2021 v 16:49:16


Deskriptory EUROVOCu: daň, daň z příjmů, digitální technologie, informační technologie, internet, internetový vyhledávací stroj, nevyžádaná elektronická reklama, zpřístupňování informacíISP (příhlásit)