Stenografický zápis 41. schůze, 10. března 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 14.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček
Poslanec Martin Kolovratník
Poslanec Daniel Pawlas
Poslankyně Věra Kovářová


5. Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti regulace podnikání na finančním trhu /sněmovní tisk 398/5/ - vrácený Senátem

Senátor Vladislav Vilímec
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Zbyněk Stanjura
Senátor Vladislav Vilímec
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Pavel Juříček
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Zbyněk Stanjura


219. Zpráva o finanční stabilitě 2018/2019 /sněmovní tisk 510/

Poslanec Karel Rais
Guvernér ČNB Jiří Rusnok


220. Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2018 /sněmovní tisk 537/

Poslanec Karel Rais
Poslanec Tomáš Martínek
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Patrik Nacher
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Patrik Nacher
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Lipavský
Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Karel Rais


221. Zpráva České národní banky o inflaci - červenec 2019 (Zpráva o měnovém vývoji za 1. pololetí 2019) /sněmovní tisk 564/

Guvernér ČNB Jiří Rusnok
Poslanec Karel Rais
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Jan Skopeček
Guvernér ČNB Jiří Rusnok


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 534/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Kytýr


23. Vládní návrh zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 575/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Kytýr
Poslanec Stanislav Grospič
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ondřej Profant


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů /sněmovní tisk 576/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Kytýr


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 593/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslanec Adam Kalous
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ondřej Profant
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ondřej Profant
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Ivan Adamec
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslankyně Helena Válková


26. Vládní návrh zákona o zrušení vybraných obsoletních právních předpisů /sněmovní tisk 608/ - prvé čtení

Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Stanislav Grospič


27. Návrh poslanců Marka Bendy, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919 /sněmovní tisk 189/ - prvé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Dominik Feri


28. Návrh poslanců Marka Bendy, Petra Fialy, Zbyňka Stanjury a dalších na vydání zákona, kterým se zrušují obsoletní zákony z roku 1919 /sněmovní tisk 213/ - prvé čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jakub Michálek


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 257/2000 Sb., o Probační a mediační službě a o změně zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 65/1965 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí (zákon o Probační a mediační službě), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 624/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslankyně Helena Válková


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 630/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Helena Válková
Poslanec Stanislav Grospič
Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP