Stenografický zápis 40. schůze, 29. ledna 2020


Zahájení
(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Radek Vondráček


33. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 552/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Pavel Staněk


177. Návrh poslanců Petra Sadovského, Andrey Babišové, Pavla Žáčka, Radka Rozvorala, Zdeňka Ondráčka, Tomáše Vymazala, Dominika Feriho, Jana Chvojky, Karla Raise, Michala Ratiborského a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 657/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Sadovský
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jan Farský


161. Návrh poslanců Jana Farského, Jana Chvojky, Jakuba Michálka, Miroslava Kalouska, Pavla Kováčika, Tomia Okamury a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 551/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jan Farský
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jan Farský


162. Návrh poslanců Jany Černochové, Andreje Babiše, Jana Hamáčka, Petra Fialy a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 557/ - prvé čtení

Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radovan Vích
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Pavel Růžička
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Radovan Vích
Poslanec Radim Fiala
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Jiří Kobza
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Alexander Černý
Poslanec Josef Bělica
Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Pavel Žáček
Poslanec Jiří Kobza
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Pavel Růžička
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Josef Bělica
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Radek Zlesák
Poslanec Václav Klaus
Poslanec Jan Bartošek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Lubomír Volný
Poslanec Josef Bělica
Ministr obrany ČR Lubomír Metnar
Poslanec Jan Lipavský
Poslanec Stanislav Grospič
Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Jaroslav Bžoch
Poslanec Robert Králíček
Poslanec Marek Výborný
Ministr obrany ČR Lubomír Metnar
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Lubomír Volný
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec František Navrkal
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Dominik Feri
Místopředseda PSP Petr Fiala
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jiří Kobza
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jakub Michálek


44. Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 622/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Vít Rakušan
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Petr Venhoda
Předseda ČSÚ Marek Rojíček
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Ondřej Profant
Předseda ČSÚ Marek Rojíček
Poslanec Martin Baxa
Poslanec Jiří Mihola
Poslanec Petr Venhoda
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jan Chvojka
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslanec Vít Rakušan
Místopředseda PSP Petr Fiala

(Jednání přerušeno ve 12.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 14.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura


45. Návrh poslanců Heleny Válkové, Olgy Richterové, Marka Výborného, Romana Sklenáka, Zdeňka Ondráčka, Heleny Langšádlové, Martina Baxy, Věry Kovářové, Jany Levové a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. .../2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích /sněmovní tisk 663/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Helena Válková
Poslanec Pavel Blažek
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Mikuláš Ferjenčík


23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 556/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Karel Tureček
Poslanec Jaroslav Martinů
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Jaroslav Holík
Poslanec Zdeněk Podal
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Marek Výborný
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslankyně Jana Krutáková
Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslanec Karel Tureček
Poslanec Vojtěch Munzar


34. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2003 Sb., o uvádění do oběhu osiva a sadby pěstovaných rostlin a o změně některých zákonů (zákon o oběhu osiva a sadby), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 553/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Miroslav Toman
Poslankyně Margita Balaštíková
Poslanec Radek Holomčík
Poslanec Josef Kott
Poslanec Radek Holomčík


39. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/2000 Sb., o námořní plavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 589/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Milan Feranec


52. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 643/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Zuzana Ožanová
Poslanec Vojtěch Munzar
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček


53. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 257/2001 Sb., o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 37/1995 Sb., o neperiodických publikacích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 646/ - prvé čtení

Ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek
Poslanec Vojtěch Munzar
Poslankyně Tereza Hyťhová
Poslankyně Marcela Melková


54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 654/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Radovan Vích


55. Vládní návrh zákona o provádění zvláštních režimů v oblasti zahraničního obchodu /sněmovní tisk 660/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Petr Dolínek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Ondřej Benešík


57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 673/ - prvé čtení

Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Květa Matušovská
Poslanec Petr Dolínek
Poslanec Jan Birke
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Kupka
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Ondřej Polanský
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Dana Balcarová
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Mikuláš Ferjenčík
Místopředseda vlády, ministr průmyslu a obchodu a ministr dopravy ČR Karel Havlíček
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Lukáš Černohorský
Poslanec Martin Kupka
Poslanec Ivan Bartoš


58. Vládní návrh zákona o odpadech /sněmovní tisk 676/ - prvé čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Kott
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel

(Jednání skončilo v 19.00 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP