Sněmovní tisk 589
Novela z. o námořní plavbě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 11. 9. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 589/0 dne 11. 9. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 497/19, PID ALBSBAGJ6KLD.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 11. 9. 2019 (usnesení č. 218). Určil zpravodaje: Mgr. Milan Feranec a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 906).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 589/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 20. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 589/2 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 589/3, který byl rozeslán 6. 3. 2020 v 10:18.

 • G Garační výbor návrh zákona neprojednal během 30 dnů od doručení sněmovního tisku pozměňovacích a jiných návrhů.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 141, usnesení č. 1153).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 6. 2020.
  Zákon Senátem schválen 27. 7. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Zákon vyhlášen 11. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 339/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4482Milan Feranec16706-25311.docx (14 KB) / PDF (188 KB, 1 strana) 3. 3. 2020 v 13:16:20


Deskriptory EUROVOCu: lodní vlajka, námořní doprava, námořní plavba, námořní právo, pracovní právo, volný pohyb pracovníků

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)