Sněmovní tisk 622
Vládní návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 15. 10. 2019.
Zástupce navrhovatele: min. financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 622/0 dne 15. 10. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 729/19, PID KORNB9XGVKDC.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 10. 2019 (usnesení č. 228). Určil zpravodaje: Mgr. Bc. Petr Venhoda a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 902).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 622/4, který byl rozeslán 5. 3. 2020 v 11:25.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 19. 3. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 622/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 5. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 182, usnesení č. 1168).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 6. 2020.
  Zákon Senátem schválen 27. 7. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Zákon vyhlášen 6. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 332/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4456Radek Koten16680-25264.docx (18 KB) / PDF (294 KB, 4 strany) 26. 2. 2020 v 15:18:56


Deskriptory EUROVOCu: demografická statistika, demografický rozbor, evidence obyvatelstva, osobní údaje, sčítání lidu

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)