Sněmovní tisk 553
Novela z. o oběhu osiva a sadby - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 7. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 553/0 dne 18. 7. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 372/19, PID ALBSB9MC3UCC.

  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 8. 8. 2019. Určil zpravodaje: Margita Balaštíková a navrhl přikázat k projednání výborům: Zemědělský výbor (rozhodnutí č. 34)

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 905).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 553/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 19. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 553/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 4. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 553/3, který byl rozeslán 4. 3. 2020 v 15:54.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 15. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 553/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 160, usnesení č. 1156).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 6. 2020.
  Zákon Senátem schválen 27. 7. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Zákon vyhlášen 6. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 134 pod číslem 334/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4477Josef Kott16701-25302.docx (21 KB) / PDF (215 KB, 3 strany) 3. 3. 2020 v 09:41:40


Deskriptory EUROVOCu: ochrana odrůd rostlin, osivo, přibližování legislativy, rostlinná výroba, rozmnožování rostlin, sadba

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)