Sněmovní tisk 643
Novela z. o silniční dopravě - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 11. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr dopravy.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 643/0 dne 13. 11. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 792/19, PID KORNBDRB9HVE.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 14. 11. 2019 (usnesení č. 236). Určil zpravodaje: Ing. Zuzana Ožanová a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 29. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 907).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 643/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 2. 2020 usnesení doručené poslancům jako tisk 643/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 6. 3. 2020 na 41. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 643/3, který byl rozeslán 10. 3. 2020 v 17:10.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 30. 4. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 643/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 3. 6. 2020 na 49. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 155, usnesení č. 1154).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 29. 6. 2020.
  Zákon Senátem schválen 27. 7. 2020.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 28. 7. 2020.
  Prezident zákon podepsal 28. 7. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 29. 7. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2020.

Zákon vyhlášen 11. 8. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 135 pod číslem 337/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4394Vojtěch Munzar16618-25162.docx (205 KB) / PDF (372 KB, 4 strany) 17. 2. 2020 v 08:19:16
4478Zuzana Ožanová16702-25303.docx (15 KB) / PDF (211 KB, 1 strana) 3. 3. 2020 v 10:44:40
4485Jan Čižinský16709-25313.docx (19 KB) / PDF (247 KB, 3 strany) 3. 3. 2020 v 14:48:09
4486Jan Čižinský16710-25314.docx (23 KB) / PDF (340 KB, 4 strany) 3. 3. 2020 v 14:48:58
4487Jan Čižinský16711-25315.docx (52 KB) / PDF (490 KB, 26 stran) 3. 3. 2020 v 14:49:33


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost silničního provozu, dopravní právo, nákladní doprava, nákladní vozidlo, pravidla silničního provozu, silniční doprava

Navržené změny předpisů (5)ISP (příhlásit)