Stenografický zápis 35. schůze, 6. listopadu 2019


Zahájení
(Schůze pokračovala v 15.30 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Kubíček
Místopředseda PSP Tomio Okamura

(Jednání přerušeno v 15.34.)
(Jednání pokračovalo v 15.49 hodin.)

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády a ministr vnitra ČR Jan Hamáček
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředsedkyně vlády a ministryně financí ČR Alena Schillerová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Kateřina Valachová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Zbyněk Stanjura


206. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů /sněmovní tisk 509/ - třetí čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jakub Michálek
Místopředseda PSP Petr Fiala
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Feranec


207. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 490/ - třetí čtení

Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslankyně Lucie Šafránková
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslankyně Olga Richterová
Poslanec Jan Bauer
Poslankyně Markéta Pekarová Adamová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Marian Jurečka
Poslanec Vlastimil Válek
Poslanec Pavel Bělobrádek
Poslanec Marek Výborný
Ministryně práce a sociálních věcí ČR Jana Maláčová
Poslankyně Jana Pastuchová


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 516/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Kamal Farhan
Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Petr Třešňák
Místopředseda PSP Tomio Okamura


42. Návrh poslanců Petra Třešňáka, Olgy Richterové, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 479/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Petr Třešňák
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Vít Kaňkovský


Sloučená rozprava k bodům 41 a 42 /sněmovní tisky 516 a 479/

Poslanec Kamal Farhan
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Petr Třešňák


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 516/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Vít Kaňkovský


42. Návrh poslanců Petra Třešňáka, Olgy Richterové, Petra Pávka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 479/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Petr Třešňák


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 530/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Adam Vojtěch
Poslanec Vít Rakušan
Poslankyně Olga Richterová


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - prvé čtení

Ministryně spravedlnosti ČR Marie Benešová
Poslanec Jan Chvojka


50. Návrh poslanců Lukáše Koláříka, Olgy Richterové, Kateřiny Valachové, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Vojtěch Pikal


Sloučená rozprava k bodům 247 a 248 /sněmovní tisky 545 a 295/

Místopředseda PSP Tomio Okamura
Poslanec Marek Benda
Poslanec Marek Výborný
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jiří Bláha
Místopředseda PSP Tomáš Hanzel
Poslanec Pavel Blažek
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Jakub Michálek
Poslanec Patrik Nacher
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Lukáš Kolářík
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Jan Farský
Poslankyně Eva Fialová
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Poslanec Stanislav Fridrich
Poslanec Dominik Feri
Poslanec Jan Hrnčíř
Poslankyně Kateřina Valachová
Poslanec Leo Luzar
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal
Poslanec Jiří Bláha
Poslanec Patrik Nacher


49. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 545/ - prvé čtení

Poslankyně Hana Aulická Jírovcová


50. Návrh poslanců Lukáše Koláříka, Olgy Richterové, Kateřiny Valachové, Jana Hrnčíře a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 295/ - prvé čtení

Poslanec Marek Výborný
Poslankyně Hana Aulická Jírovcová
Místopředseda PSP Vojtěch Pikal

(Jednání skončilo ve 21.38 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP