Sněmovní tisk 516
Novela z. o VZP ČR a o zaměstnaneckých pojišťovnách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 19. 6. 2019.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 516/0 dne 19. 6. 2019.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 405/19, PID KORNBAPHC566.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: MUDr. Kamal Farhan a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 6. 11. 2019 na 35. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 772).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 20. 11. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 516/1 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 11. 12. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 516/2 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 516/3, který byl rozeslán 22. 1. 2020 v 15:25.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 7. 2. 2020 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 516/4 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 12. 2. 2020 na 40. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 238, usnesení č. 929).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 2. 2020.
  Návrh zákona 19. 3. 2020 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 19. 3. 2020 poslancům jako tisk 516/5.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 19. 3. 2020 poslancům jako tisk 516/6.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 21. 4. 2020 na 45. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 45).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 4. 2020.
  Prezident zákon podepsal 23. 4. 2020.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 24. 4. 2020.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 24. 4. 2020.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2020 ve Sbírce zákonů v částce 73 pod číslem 206/2020 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3968Petr Třešňák16192-24406.docx (27 KB) / PDF (414 KB, 13 stran) 4. 12. 2019 v 16:05:49
4120Adam Vojtěch16344-24735.docx (36 KB) / PDF (336 KB, 16 stran) 20. 1. 2020 v 16:15:47
4167Petr Třešňák16391-24782.docx (7 KB) / PDF (202 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 15:43:43
4168Petr Třešňák16392-24783.docx (8 KB) / PDF (213 KB, 3 strany) 21. 1. 2020 v 15:44:13


Deskriptory EUROVOCu: hlasování, plán financování, pojišťovna, správní rada, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)