Sněmovní tisk 479
Novela z. o zdravotních pojišťovnách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 10. 5. 2019.
Zástupce navrhovatele: Třešňák P. a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 479/0 dne 13. 5. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0479.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 15. 5. 2019. Vláda zaslala stanovisko 12. 6. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 6. 2019 jako tisk 479/1 (nesouhlas).
  Stanovisko zaevidováno v systému eKLEP pod čj. OVA 480/19, PID ALBSBC6CS7SQ.

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 27. 6. 2019 (usnesení č. 203). Určil zpravodaje: MUDr. Vít Kaňkovský a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 11. 2019 na 35. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Projednávání pokračovalo 6. 11. 2019 na 35. schůzi. Návrh zákona zamítnut (hlasování č. 247, usnesení č. 773).Deskriptory EUROVOCu: pojišťovna, samospráva pracovníků, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní pojištění

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)