Stenografický zápis 42. schůze, 9. března 2016


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Roman Sklenák


163. Vládní návrh zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 637/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Černoch


164. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zadávání veřejných zakázek /sněmovní tisk 638/ - třetí čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Lukáš Pleticha


158. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 614/ - třetí čtení

Poslanec Leoš Heger
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Leoš Heger
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Pavel Antonín
Poslanec František Laudát
Poslanec Pavel Antonín
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


155. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém /sněmovní tisk 497/ - třetí čtení

Poslanec Radek Vondráček


156. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - třetí čtení

Poslanec Martin Plíšek
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Marie Benešová


160. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 611/ - třetí čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Petr Fiala
Poslankyně Nina Nováková
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Simeon Karamazov
Poslanec Bohuslav Chalupa
Poslankyně Radka Maxová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Ministr obrany ČR Martin Stropnický
Poslankyně Gabriela Hubáčková
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Marta Semelová
Poslankyně Gabriela Hubáčková
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zdeněk Soukup
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Pavla Golasowská
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Martin Lank
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Fiala
Poslanec Jiří Mihola
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Jana Fischerová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno v 13.58 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 15.30 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek


73. Návrh poslanců Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika, Alexandra Černého, Miloslavy Vostré a Stanislava Grospiče na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 225/ - prvé čtení

Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Jan Bartošek

(Jednání přerušeno od 15.34 do 15.39 hodin.)

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


51. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 725/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslanec Miroslav Opálka
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Jaroslav Zavadil
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb. /sněmovní tisk 689/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Adolf Beznoska
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Vít Kaňkovský


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 131/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 538/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Vlastimil Vozka
Poslanec Milan Urban


36. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 702/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Pavel Šrámek


37. Vládní návrh zákona o spotřebitelském úvěru /sněmovní tisk 679/ - prvé čtení

Poslanec Václav Votava
Poslanec Adolf Beznoska
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Jan Volný
Poslanec Radek Vondráček


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru /sněmovní tisk 680/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Jan Volný
Poslanec Radek Vondráček


39. Vládní návrh zákona celní zákon /sněmovní tisk 716/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Josef Novotný
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jan Volný


40. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona /sněmovní tisk 717/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Josef Novotný
Poslanec Jan Volný


41. Vládní návrh zákona o centrální evidenci účtů /sněmovní tisk 718/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Volný
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Gabal


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o centrální evidenci účtů /sněmovní tisk 719/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Kristýna Zelienková
Poslanec Jeroným Tejc


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2011 Sb., o účastnících odboje a odporu proti komunismu, ve znění zákona č. 250/2014 Sb. /sněmovní tisk 570/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr vlády ČR Jiří Dienstbier
Poslanec Karel Černý
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Antonín Seďa
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo v 18.57 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP