Sněmovní tisk 679
Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 22. 12. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr financí.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 679/0 dne 22. 12. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1120/15, PID KORNA5ADSAUH.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 7. 1. 2016 (usnesení č. 235). Určil zpravodaje: Ing. arch. Jaroslav Klaška a navrhl Rozpočtový výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení proběhlo 10. 2. 2016 na 39. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1109).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 17. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/1 (přerušuje projednávání).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 23. 3. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 1. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 4. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 679/4 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 679/5, který byl rozeslán 21. 4. 2016 v 12:02 (revokováno).

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 28. 4. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 679/6 (přerušuje projednávání).
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 679/8 (stanovisko).

 • P

  Sněmovní tisk pozměňovacích návrhů byl opraven a znovu doručen poslancům.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 679/7, který byl rozeslán 12. 5. 2016 v 9:08.

 • G
  • Rozpočtový výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 17. 5. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 679/8 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1., 3. 6. 2016 na 47. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1257).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 16. 6. 2016.
  Zákon Senátem schválen 14. 7. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 18. 7. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 27. 7. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 28. 7. 2016.

Zákon vyhlášen 5. 8. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 100 pod číslem 257/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4083Jaroslav Klaška09544-13018.doc (27 KB) / PDF (190 KB, 2 strany) 7. 4. 2016 v 14:04:23
4097Václav Votava09558-13036.docx (15 KB) / PDF (273 KB, 2 strany) 11. 4. 2016 v 09:16:40
4098Václav Votava09559-13038.docx (14 KB) / PDF (254 KB, 1 strana) 11. 4. 2016 v 09:18:13
4108Zdeněk Syblík09569-13045.docx (13 KB) / PDF (252 KB, 2 strany) 11. 4. 2016 v 20:42:20
4109Zdeněk Syblík09570-13046.docx (15 KB) / PDF (275 KB, 2 strany) 11. 4. 2016 v 20:43:55
4110Zdeněk Syblík09571-13047.docx (14 KB) / PDF (245 KB, 2 strany) 11. 4. 2016 v 20:45:11
4111Zdeněk Syblík09572-13048.docx (14 KB) / PDF (244 KB, 2 strany) 11. 4. 2016 v 20:46:38
4124Jeroným Tejc09585-13068.doc (38 KB) / PDF (187 KB, 2 strany) 12. 4. 2016 v 15:47:51
4133René Číp09594-13078.docx (8 KB) / PDF (224 KB, 4 strany) 13. 4. 2016 v 09:35:55
4162Jan Chvojka09623-13110.docx (12 KB) / PDF (216 KB, 1 strana) 15. 4. 2016 v 11:39:07
4173Václav Votava09634-13128.docx (19 KB) / PDF (286 KB, 2 strany) 19. 4. 2016 v 08:11:50
4174Zbyněk Stanjura09635-13129.docx (13 KB) / PDF (162 KB, 1 strana) 19. 4. 2016 v 08:25:42
4176Zdeněk Syblík09637-13131.docx (18 KB) / PDF (272 KB, 2 strany) 19. 4. 2016 v 08:56:07
4181Stanislav Huml09642-13163.odt (42 KB) / PDF (153 KB, 25 stran) 19. 4. 2016 v 10:04:53
4184Jaroslav Klaška09645-13166.docx (8 KB) / PDF (245 KB, 2 strany) 19. 4. 2016 v 10:46:53
4185Jaroslav Klaška09646-13169.docx (5 KB) / PDF (200 KB, 1 strana) 19. 4. 2016 v 10:47:31
4186Jaroslav Klaška09647-13170.docx (6 KB) / PDF (254 KB, 1 strana) 19. 4. 2016 v 10:47:48
4187Stanislav Huml09648-13171.doc (11 KB) / PDF (212 KB, 1 strana) 19. 4. 2016 v 11:05:29
4191David Kádner09652-13175.doc (45 KB) / PDF (220 KB, 2 strany) 19. 4. 2016 v 13:45:59
4198Markéta Wernerová09659-13214.docx (11 KB) / PDF (267 KB, 2 strany) 19. 4. 2016 v 16:06:02
4199Zbyněk Stanjura09660-13215.docx (13 KB) / PDF (163 KB, 2 strany) 19. 4. 2016 v 16:57:03
4200Zbyněk Stanjura09661-13216.docx (20 KB) / PDF (288 KB, 5 stran) 19. 4. 2016 v 16:57:30
4204Petr Kudela09665-13220.doc (29 KB) / PDF (300 KB, 3 strany) 19. 4. 2016 v 18:37:30
4205Petr Kudela09666-13221.doc (31 KB) / PDF (348 KB, 3 strany) 19. 4. 2016 v 18:37:31
4207Petr Kudela09668-13223.doc (31 KB) / PDF (349 KB, 3 strany) 19. 4. 2016 v 19:14:31
4213Zdeněk Syblík09674-13234.docx (17 KB) / PDF (247 KB, 2 strany) 21. 4. 2016 v 07:20:38


Související tisk: 680 (Vl.n.z. o spotřebitelském úvěru - související).


Hesla věcného rejstříku: Bankovnictví, Evropská unie, Spotřebitel

Deskriptory EUROVOCu: chování spotřebitele, nákup na úvěr, obchodní úvěr, ochrana spotřebitele, prodej na úvěr, spotřební úvěr

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)