Sněmovní tisk 638
Vl.n.z. o změně zák.v souv.s přij. zák.o zad. veřejných zak.

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 27. 10. 2015.
Zástupce navrhovatele: min. pro místní rozvoj.

Poslanecká sněmovna

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 3. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 221, dokument 221/0.

 • O

  Organizační výbor dne 16. 3. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, Ústavně-právní výbor.

 • V
  • Výbor pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí projednal návrh dne 30. 3. 2016 a přijal usnesení č. 106, které bylo rozdáno jako tisk 221/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 30. 3. 2016 a přijal usnesení č. 103, které bylo rozdáno jako tisk 221/2 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 31. 3. 2016 a přijal usnesení č. 178, které bylo rozdáno jako tisk 221/3 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 6. 4. 2016 na 21. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 381).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 638/8.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 7. 4. 2016 poslancům jako tisk 638/9.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 19. 4. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 221, usnesení č. 1182).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 21. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 4. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 29. 4. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 51 pod číslem 135/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3581Ladislav Okleštěk09042-12259.docx (27 KB) / PDF (0 KB) 22. 1. 2016 v 13:01:28


Související tisk: 637 (Vl. n. z. o zadávání veřejných zakázek).


Hesla věcného rejstříku: Informatika, informační systém, Zájem veřejný, Zakázky

Deskriptory EUROVOCu: soutěžní řízení, veřejná zakázka, veřejné finance, vypsání soutěže

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)