Sněmovní tisk 497
Novela z. o soudních poplatcích - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 5. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 497/0 dne 29. 5. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1582/14, PID RACK9QHEAD7H.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 6. 2015 (usnesení č. 172). Určil zpravodaje: Mgr. Radek Vondráček a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 803).

 • V
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 497/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 497/2, který byl rozeslán 10. 2. 2016 v 17:40.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 497/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1103).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 3. 2016.
  Návrh zákona 20. 4. 2016 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 21. 4. 2016 poslancům jako tisk 497/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 21. 4. 2016 poslancům jako tisk 497/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 4. 5. 2016 na 44. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 446, usnesení č. 1212).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 9. 5. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 10. 5. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 23. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 62 pod číslem 161/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
2843Simeon Karamazov08304-11110.doc (88 KB) / PDF (0 KB) 17. 9. 2015 v 09:29:32
3325Radek Vondráček08786-11901.doc (31 KB) / PDF (276 KB, 2 strany) 1. 12. 2015 v 15:52:24


Hesla věcného rejstříku: Evropská unie, Poplatky, Právo mezinárodní, Řád občanský soudní, Soudnictví

Deskriptory EUROVOCu: dědictví, mezinárodní právo soukromé, soudní řízení, zvláštní řízení

Navržené změny předpisů (3)ISP (příhlásit)