Sněmovní tisk 614
Novela z. o zdravotních službách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 23. 9. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 614/0 dne 23. 9. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 965/15, PID KORN9VSEKKTK.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 24. 9. 2015 (usnesení č. 197). Určil zpravodaje: MUDr. Pavel Antonín a navrhl Výbor pro zdravotnictví jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 23. 10. 2015 na 33. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 936).

 • V
  • Garanční Výbor pro zdravotnictví projednal návrh zákona a vydal 19. 11. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 614/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 1., 9. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 9. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 614/2, který byl rozeslán 10. 2. 2016 v 13:50.

 • G
  • Výbor pro zdravotnictví vydal usnesení garančního výboru, které bylo 25. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 614/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1102).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 24. 3. 2016.
  Zákon Senátem schválen 20. 4. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 26. 4. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 4. 5. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 17. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 147/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3204Milan Brázdil08665-11741.doc (39 KB) / PDF (278 KB, 4 strany) 13. 11. 2015 v 15:13:05
3214Milan Brázdil08675-11750.doc (27 KB) / PDF (243 KB, 2 strany) 18. 11. 2015 v 12:42:31
3303Jana Pastuchová08764-11870.doc (35 KB) / PDF (252 KB, 2 strany) 25. 11. 2015 v 12:44:56
3585Pavel Antonín09046-12263.docx (13 KB) / PDF (363 KB, 4 strany) 26. 1. 2016 v 13:30:04
3652Milan Brázdil09113-12376.docx (16 KB) / PDF (244 KB, 1 strana) 3. 2. 2016 v 14:10:42


Hesla věcného rejstříku: Informovanost, Registry, Správa státní, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: cukrovka (nemoc), organizace zdravotnictví, seznam, státní zdravotní služba, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotní péče, zdravotní systém, zdravotnická služba, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)