Stenografický zápis 29. schůze, 7. července 2015


(Jednání zahájeno v 14.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Miroslav Kalousek
Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Marek Černoch
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Tomio Okamura
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslankyně Olga Havlová


173. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání /sněmovní dokument 2529/

Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Karel Schwarzenberg
Místopředseda PSP Jan Bartošek


45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Marian Jurečka
Poslanec Miroslav Kalousek


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití /sněmovní tisk 444/ - prvé čtení

Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Martin Novotný
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec Michal Kučera
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec František Laudát
Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Ivan Adamec
Poslankyně Olga Havlová
Poslanec František Laudát


27. Vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 493/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec František Laudát


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 494/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Roman Kubíček


27. Vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 493/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslankyně Jitka Chalánková
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec František Laudát
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Roman Kubíček
Poslanec František Laudát
Poslanec Václav Votava
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Roman Kubíček
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec František Laudát
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Adolf Beznoska
Poslankyně Jitka Chalánková
Místopředseda vlády ČR Pavel Bělobrádek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslankyně Markéta Adamová
Poslanec Petr Fiala
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Václav Votava
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Michal Kučera
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Petr Bendl
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka
Poslanec František Laudát
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek


27. Vládní návrh zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 493/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec František Laudát
Poslanec Miroslav Kalousek


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 494/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Miroslav Kalousek


84. Návrh poslance Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - prvé čtení

Poslanec Jan Volný
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jiří Zemánek
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Jan Farský
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Herbert Pavera
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Pavel Ploc
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Jana Černochová
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Ladislav Velebný
Poslanec Michal Kučera
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jan Volný
Poslanec Jan Farský
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Milan Brázdil
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Jan Volný
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Jan Farský
Poslanec Matěj Fichtner
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ivan Gabal
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Jan Volný
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Ondřej Benešík
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Jan Volný
Poslanec Jiří Zemánek
Místopředseda PSP Petr Gazdík


42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 292/2013 Sb., o zvláštních řízeních soudních, ve znění zákona č. 87/2015 Sb., a zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém /sněmovní tisk 497/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Radek Vondráček


43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 218/2003 Sb., o odpovědnosti mládeže za protiprávní činy a o soudnictví ve věcech mládeže a o změně některých zákonů (zákon o soudnictví ve věcech mládeže), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 503/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Jana Černochová


44. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 471/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Dan Ťok
Poslanec Martin Kolovratník
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec František Laudát
Poslanec Roman Sklenák
Ministr dopravy ČR Dan Ťok


41. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 458/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslankyně Marie Benešová
Poslanec Martin Plíšek
Poslanec Marek Benda
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zdeněk Ondráček
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministr spravedlnosti ČR Robert Pelikán
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo ve 21.45 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP