(15.30 hodin)
(pokračuje Laudát)

Za další. Vy jste tady sice již obecně citoval, že jsou již rozhodnutí. Já vím o jedné kauze, která se týkala lhůty splatnosti. Tu dnes už není potřeba řešit. To byl snad jediný přínos celého zákona z roku 2010, kdy se bránilo vzniku druhotné platební neschopnosti, nicméně dnes to řeší obchodní zákoník. Nechápu tedy, proč tento paskvil máme dál ještě nabubřovat. Faktem je, že se mě osobně dotýká. Protože i nulové řešení je legislativní iniciativa. My jsme tady v minulém období s poslancem Plachým z ODS dali návrh na zrušení tohoto nesmyslného zákona. Pokud někde vznikají kartely, monopoly a neférové jednání, od toho je zákon o hospodářské soutěži. Jestli by k tomu měl někdo věcně vystupovat, někdo to předkládat, určitě to nebude ÚOHZ, který není ani schopen koučovat veřejné zakázky a řešit rychle tak, aby neparalyzoval české stavebnictví, ale Ministerstvo průmyslu a obchodu, kam tedy, ještě pořád soudím, hospodářská soutěž, její pravidla a problémy patří. Tady dal návrh ÚOHZ, pak ho ještě někdo na vládě předělal, takže nevím, jestli se k tomu zpětně vracela Legislativní rada vlády.

V tom, co tady, pane premiére, říkáte, tak nemáte pravdu skoro v ničem. Vy experimentujete s volným trhem. Vy experimentujete s výrobci potravin, s dodavateli a vždycky si vyzobnete něco, nějakou skupinu, a na tu zaútočíte. Jestli si chcete brát příklad ze Slováků, kde to končí tak, že se začínají utápět v soudních sporech, tak to je přesně ta cesta, kterou vy tady prosazujete.

Pokud říkáte, že vláda předkládá, pak nerozumím, proč váš první místopředseda a vicepremiér Babiš říká směrem ke Svazu cestovního ruchu a obchodu přesný opak, že tento zákon není potřeba. Já se domnívám, že není potřeba. A on je potřeba, ale univerzálně a v hospodářských soutěžích. V hospodářské soutěži, nikoli tady jako lex specialis.

Takže prosím, pokud byste byl korektní a odpověděl na ty otázky. Mimochodem, vaše sliby v tomto jsou úplně stejné, jako když jste žádali o důvěru vládě. Říkal jste: Nebudu reagovat už tady, je to přes čas, na všechny vaše připomínky k vládnímu prohlášení, na všechny vám odpovím, zanalyzujeme si ze stenozáznamu. Dodnes jste to neudělal. Takže vaše sliby v tomhle jsou... Já se přiznám, že do září si zanalyzuji vaše odpovědi i ty dotazy, které tady padly.

Ale ještě prosím, odpovězte prostým způsobem: Proč jste předklad, který vám na vládu poslal Rafaj, změnili a proč toto nepředkládá a neřeší váš ministr průmyslu a obchodu a strkáte nos do toho vy. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Nyní prosím s faktickou poznámkou pana poslance Adamce. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Ivan Adamec: Děkuji, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, já ještě jednou. Já bych naopak chtěl pana premiéra pochválit za upřímnost. On to řekl to jasně: je to politický zákon, je to o vnímání světa jako o takovém. Vážím si té upřímnosti a myslím si, že dotazy, které tady padají, jsou nadbytečné. Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Táži se, zda se ještě někdo hlásí do obecné rozpravy. S faktickou paní poslankyně Havlová. Prosím, vaše dvě minuty.

 

Poslankyně Olga Havlová: Děkuji za slovo. Pan premiér tady řekl jednu důležitou věc - že nikdo sem nepřišel se žádnými konkrétními věcmi. Takže já jsem si okamžitě donesla, a sice - a máme tu jasně dáno, že třeba v srpnu Prazdroj zdražil pivo v roce 2012 v průměru o 3 % a hned následně nato v říjnu zdražil Prazdroj také o 3 %. To asi také není samo sebou. A potom tu mám, že obchodníci zdražili pečivo a donutili je k tomu největší pekaři. Ty články tady číst nebudu, ale přesně takhle to funguje.

A chtěla bych říct, že nejsem proti zákonu o tržní síle jako takové, ale budu trvat na tom, aby byla oboustranná, aby tam byli i dodavatelé i odběratelé, protože monopolů je více, a třeba i příklad Becherovky, která si sama určuje na trhu ceny, protože nemá konkurenci. Děkuji.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. Hlásí se ještě někdo do rozpravy? Neeviduji žádnou přihlášku, obecnou rozpravu končím.

 

Nyní přistoupíme k hlasování o návrzích, a to za prvé o návrhu paní poslankyně Havlové, pana poslance Pavery a pana poslance Kučery na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování. (V sále je silný hluk.)

Svolám kolegy z předsálí... a zahajuji hlasování. Táži se kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování s pořadovým číslem 153 končím. Přihlášeno bylo 179 přítomných, pro 42, proti 109. Konstatuji, že tento návrh byl zamítnut.

 

Budeme hlasovat nyní o návrhu pana poslance Laudáta a pana poslance Stanjury o zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. (Připomínky ze sálu.)

Ano, omlouvám se. Všechny odhlásím a poprosím, abyste se znovu přihlásili svými kartami.

 

Je to návrh na zamítnutí předloženého návrhu.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 154, do kterého bylo přihlášeno 166 přítomných, pro 31, proti 119. I tento návrh byl zamítnut.

 

Nyní se budeme zabývat návrhem na přikázání výborům k projednání. Nejprve rozhodneme o přikázání garančnímu výboru.

 

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh k projednání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Táži se, zda někdo navrhuje přikázání jinému výboru jako garančnímu. Není tomu tak.

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 155, do kterého bylo přihlášeno 170 přítomných, pro 167, proti jeden. Konstatuji, že tento návrh byl přijat.

 

Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru. Táži se, zda má někdo návrh na přikázání dalšímu výboru. Prosím pana poslance Laudáta a poté pana zpravodaje.

 

Poslanec František Laudát: Navrhuji hospodářský výbor, protože je to tvrdý zásah a další regulace soutěžního práva. To za prvé. Takže hospodářský výbor. A potom výbor pro evropské záležitosti. Důvod je prostý. Domnívám se, že tady dochází k vychylování trhu a že někdo, kdo se zabývá evropským hospodářským právem, regulací tržních vztahů, by měl vědět a srovnat to s tím, co chystá Evropa, protože ona některé věci nějakým způsobem diskutuje. Proto bych chtěl, abyste se alespoň v prvním přiblížení i vy věnovali tomuto zákonu. Tedy hospodářský výbor a výbor pro evropské záležitosti.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Děkuji. O dalších návrzích na přikázání budeme hlasovat samostatně.

 

Nejdříve budeme hlasovat o přikázání hospodářskému výboru.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro, zmáčkněte tlačítko a zvedněte ruku. Proti?

Hlasování končím. Je to hlasování pořadové číslo 156, přihlášeno bylo 172 přítomných, pro 135, proti jeden. Konstatuji, že tento návrh byl schválen. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP