Sněmovní tisk 458
Novela z. - trestní řád

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 13. 4. 2015.
Zástupce navrhovatele: ministr spravedlnosti.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 458/0 dne 13. 4. 2015.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1014/14, PID KORN9LLCUJIC.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 16. 4. 2015 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: prof. JUDr. Helena Válková, CSc. a navrhl Ústavně právní výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 7. 7. 2015 na 29. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 806).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 3. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 458/1 (doporučuje schválit).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 11. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 458/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 25. 9. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 458/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 10. 2. 2016 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 458/4, který byl rozeslán 12. 2. 2016 v 10:15.

 • G
  • Ústavně právní výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 23. 2. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 458/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 23. 3. 2016 na 42. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1146).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 4. 4. 2016.
  Zákon Senátem schválen 28. 4. 2016.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 4. 5. 2016.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 9. 5. 2016.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů .

Zákon vyhlášen 23. 5. 2016 ve Sbírce zákonů v částce 63 pod číslem 163/2016 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
3329Milan Urban08790-11911.doc (23 KB) / PDF (78 KB, 1 strana) 2. 12. 2015 v 09:14:24


Hesla věcného rejstříku: Řád trestní, Zákon trestní

Deskriptory EUROVOCu: korupce, parlamentní imunita, trestní řízení, trestní stíhání, trestní zákoník

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)