Stenografický zápis 29. schůze, 19. června 2015


(Schůze pokračovala v 9.00 hodin)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová


114. Vládní návrh zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi a o změně některých zákonů (zákon o pyrotechnice) /sněmovní tisk 385/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Vlastimil Vozka


115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 386/ - třetí čtení

Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Miloslav Janulík
Poslanec Igor Nykl
Poslankyně Radka Maxová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Leo Luzar
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Rostislav Vyzula
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslanec Leoš Heger
Ministr zdravotnictví ČR Svatopluk Němeček
Poslanec Rostislav Vyzula
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Ludvík Hovorka
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Rostislav Vyzula
Předseda PSP Jan Hamáček


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení

Prezident České republiky Miloš Zeman
Místopředseda PSP Vojtěch Filip


115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 280/1992 Sb., o resortních, oborových, podnikových a dalších zdravotních pojišťovnách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 386/ - třetí čtení

Poslanec Rostislav Vyzula


112. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění některé další zákony /sněmovní tisk 376/ - třetí čtení

Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec David Kasal
Poslanec Jaroslav Zavadil


113. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 158/2000 Sb., o vyhledávání, průzkumu a těžbě nerostných zdrojů z mořského dna za hranicemi pravomocí států a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 380/ - třetí čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Jan Mládek
Poslanec Vlastimil Vozka


111. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 368/ - třetí čtení

Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Ondráček
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Marek Benda
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Karel Šidlo
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Marek Benda
Poslanec Bronislav Schwarz
Poslanec Marek Benda
Poslanec Bronislav Schwarz
Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Bronislav Schwarz
Místopředseda PSP Petr Gazdík


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Václav Votava
Poslankyně Helena Langšádlová
Poslanec Martin Plíšek
Poslankyně Věra Kovářová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Pavel Blažek


31. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 514/ - prvé čtení

Poslanec Radek Vondráček
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání přerušeno ve 13.06 hodin.)
(Jednání pokračovalo ve 13.20 hodin.)

Místopředseda PSP Petr Gazdík
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš


31. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení

Poslanec Jaroslav Klaška
Poslanec Václav Votava


32. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 514/ - prvé čtení

Poslanec Václav Votava


31. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Petr Gazdík

(Jednání skončilo ve 14.01 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP