Stenografický zápis 29. schůze, 8. července 2015


(Jednání zahájeno v 9.00 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Roman Sklenák
Poslanec Jaroslav Faltýnek
Poslanec Roman Sklenák
Předseda PSP Jan Hamáček

(Jednání přerušeno v 9.05 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 9.30 hodin.)

Předseda PSP Jan Hamáček


116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 153/1994 Sb., o zpravodajských službách České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 400/ - třetí čtení

Poslanec Zdeněk Bezecný


131. Vládní návrh zákona o prevenci závažných havárií způsobených vybranými nebezpečnými chemickými látkami nebo chemickými směsmi a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o prevenci závažných havárií) /sněmovní tisk 399/ - třetí čtení

Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Josef Nekl


132. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 409/ - třetí čtení

Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Kott
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Michal Kučera
Ministr životního prostředí ČR Richard Brabec
Poslanec Josef Nekl


117. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 352/ - třetí čtení

Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Volný
Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Miroslav Kalousek
Místopředseda PSP Petr Gazdík


118. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 398/ - třetí čtení

Poslanec Karel Fiedler


125. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 395/ - třetí čtení

Ministr vnitra ČR Milan Chovanec
Poslanec Radim Holeček


30. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 512/ - prvé čtení

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš
Poslanec Jan Volný
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Jan Volný
Poslanec Karel Fiedler
Poslanec Miroslav Kalousek


18. Návrh poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - druhé čtení

Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslankyně Jana Černochová
Poslanec Václav Snopek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Jan Farský
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Jan Klán
Poslanec Ivan Gabal
Poslanec Štěpán Stupčuk
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Jan Farský
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Jan Klán
Poslanec Radek Vondráček
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Vít Kaňkovský
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Ivan Adamec
Poslanec Ludvík Hovorka
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání přerušeno ve 13.03 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.30 hodin.)

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová
Poslanec Miroslav Kalousek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Jan Farský
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec Jiří Zemánek


12. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 406/ - druhé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Michaela Marksová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Jaroslav Zavadil
Poslanec Miroslav Opálka


13. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 407/ - druhé čtení

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Leo Luzar
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Kořenek
Poslankyně Marta Semelová
Poslanec Jan Zahradník
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Jiří Zlatuška
Poslanec Leoš Heger
Poslanec Ivan Gabal
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Marta Semelová
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslankyně Vlasta Bohdalová
Poslankyně Jana Hnyková
Poslanec Petr Kořenek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Adolf Beznoska
Poslanec Petr Fiala
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová
Poslanec Bohuslav Svoboda
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Josef Nekl
Poslanec Karel Rais
Místopředseda PSP Jan Bartošek
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Milan Urban
Poslankyně Anna Putnová
Poslankyně Nina Nováková
Poslanec Jan Zahradník
Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ČR Kateřina Valachová


15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 309/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Pavel Havíř
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Jan Zahradník
Poslankyně Jana Fischerová
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslanec Zbyněk Stanjura


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 276/ - druhé čtení

Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslankyně Martina Berdychová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip
Poslanec Michal Kučera
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec Ivan Pilný
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Tomio Okamura
Poslankyně Martina Berdychová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Jana Fischerová
Poslanec Tomio Okamura
Ministryně pro místní rozvoj ČR Karla Šlechtová
Poslankyně Martina Berdychová
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslankyně Martina Berdychová
Poslankyně Jana Fischerová
Místopředseda PSP Vojtěch Filip

(Jednání skončilo v 18.17 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP