(15.50 hodin)
(pokračuje Jermanová)

Zahajuji hlasování o tom, že povedeme sloučenou rozpravu o bodech 27 a 28. Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro. Kdo je proti?

Hlasování končím. Je to hlasování s pořadovým číslem 158, do kterého je přihlášeno 143 přítomných, pro 141, proti nikdo. Konstatuji, že návrh byl přijat.

 

Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji, paní místopředsedkyně. Vzhledem k tomu, že na první bod, který byl v paragrafu devadesátky, jsme dali veto, tak z preventivních důvodů vznáším veto, aby se projednával i při té sloučené rozpravě ten druhý bod v § 90, jménem poslaneckého klubu TOP 09 a ODS, aby nevznikl nějaký chaos, že oba budou ve stejném režimu.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já bych se na to stejně asi zeptala. Děkuji, eviduji vaše veto.

 

28.
Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony
v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření
/sněmovní tisk 494/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Nyní prosím, aby vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření, sněmovní tisk 494, uvedl místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, pane ministře, ujměte se slova.

 

Místopředseda vlády ČR a ministr financí Andrej Babiš: Děkuji, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jak již jsem uvedl ke sněmovnímu tisku 493, návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření takzvaným doprovodným zákonem, obsahuje nezbytné změny ostatních dotčených předpisů. Součástí předkládaných návrhů na změny zákonů v souvislosti s ukončením druhého pilíře jsou i návrhy na dílčí změny ve třetím pilíři. Ty se týkají zejména umožnění vstupu do systému i pro děti a uvolnění některých investičních limitů za účelem umožnění vyššího zhodnocení prostředků účastníků.

Další změny ve třetím pilíři se budou realizovat na základě pokračující práce odborné komise pro důchodovou reformu.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji a prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení, pan poslanec Roman Kubíček.

 

Poslanec Roman Kubíček: Děkuji za slovo, paní místopředsedkyně. Dámy a pánové, hlavním cílem navrhovaného zákona je zajistit soulad ukončení důchodového spoření a s tím souvisejících možností účastníka ohledně doplacení pojistného na důchodové pojištění s celým právním řádem České republiky. Je nezbytné zohlednit v ostatních právních předpisech zánik tohoto fondového systému.

Dále návrh s ohledem na zájem státu na vytváření příznivých podmínek pro tvorbu dlouhodobě finančně udržitelných a sociálně přiměřených důchodů a udržitelnosti veřejných financí upravuje oblast takzvaného třetího pilíře, aby motivoval účastníky k dlouhodobému individuálnímu spoření na stáří. Je nezbytné posilovat atraktivitu doplňkového penzijního spoření a jeho schopnost zhodnocovat prostředky účastníků.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: I já děkuji. Otevírám v tomto okamžiku již sloučenou rozpravu, a to k bodu 28 a 27.

 


Sloučená rozprava k bodům 27 a 28

Čekám, jestli služba zadá přihlášené do rozpravy, ale myslím, že paní poslankyně Chalánková byla druhá v pořadí. Prosím, máte slovo.

 

Poslankyně Jitka Chalánková: Děkuji za slovo, paní předsedající.

Chtěla jsem se zeptat předkladatelů, proč musíme rušit něco, co je dobrovolné. To mi připadá jako skutečný protimluv. Když jsem poslouchala předkladatele, tak jsem se moc nedozvěděla důvody, proč toto musíme rušit, proč rušíme důchodovou reformu, která je dobrovolná. Slyšeli jsme: protože proto.

Očekávali jsme s velkým zájmem, jakou reformu důchodového systému přinese pan ministr financí Babiš, který se inspiroval prací pana profesora Vostatka. My, kteří jsme zde již několik roků, jsme měli možnost se s těmito návrhy seznámit na jednání různých důchodových podvýborů a komisí a bylo jasné, že tak zcela jednoduché uvést tento návrh pana profesora Vostatka v život nebude. Aspoň bylo možné, že si pan ministr vyzkoušel, že práce i když třeba odborníků, která přichází zvenku, není tak jednoduchá a není tak snadné ji politicky prosadit.

V minulém volebním období se podařilo alespoň nějakou důchodovou reformu prosadit. Byl to skutečně politický kompromis. Všem je jasné, že mohla vypadat ještě daleko jinak, ale toto skutečně byl koaliční kompromis. Je jasné, že důchodové spoření na principu odkládání spotřeby ve druhém pilíři by bylo ideální jako povinné, daly se jednotlivé spořicí domy různým způsobem diferencovat, ale jedině jako povinné by toto spoření mělo efekt. To určitě ano. Na druhou stranu to byla alespoň nějaká možnost pro mladé lidi odložit spotřebu na dobu, kdy oni půjdou do důchodu, to znamená na dobu za jednu generaci, až na dobu za dvacet let. A teprve za tuto dobu by došlo k vyrovnání toho důchodového účtu. To je pravda, ale jedině tímto způsobem můžeme uvažovat o důchodovém systému jako takovém, vždycky s perspektivou minimálně dvaceti let. I s tímto do toho minulá vláda šla a tato důchodová reforma se tímto způsobem schválila a byla také součástí národního programu reforem, který byl předložen Evropské komisi. Evropská komise ho vzala na vědomí, doporučila další a další úpravy důchodových systémů, přičemž upozorňuje, že je nutné sledovat také hledisko zásluhovosti, což je především tento princip odkládání spotřeby a odkládání toho pojistného u vyšších příjmových skupin je možné tímto způsobem tu zásluhovost v jejich pobírání důchodů zajistit. Takže Evropská komise rozhodně neměla žádný problém s touto důchodovou reformou.

Byly možné další úpravy v tomto důchodovém systému, ale především této reformní vládě se podařilo prosadit alespoň něco. A to, že tato důchodová reforma byla přijata jako dobrovolná, byla v podstatě nepřímá reakce na požadavky sociální demokracie, která vyhrožovala, dá se říci, tím, že pokud prosadí reformní vláda tuto důchodovou reformu jako povinnou, tak ji v dalším volebním období, pokud se dostane k moci, zruší. Proto i tomuto bylo dopřáno sluchu a tato důchodová reforma byla přijata jako dobrovolná.

Chtěla jsem jenom říci, že práce na různých úpravách důchodových systémů není vůbec jednoduchá. Je potřeba sledovat mnoho cílů s perspektivou dvaceti let, sledovat zásluhovost a minimálně také velkou pozornost věnovat dalším vlivům na první důchodový pilíř, který je velmi nespravedlivý, má velkou spoustu černých pasažérů a je také poměrně významně protirodinný. Jsou zde možné úpravy, na které bychom určitě slyšeli a mohli bychom nabídnout také spolupráci. Ale absolutně nechápeme a nesouhlasíme s tím, proč rušit něco, co je alespoň nějaká reforma a reforma dobrovolná.

Proto dávám návrh na zamítnutí tohoto tisku v prvním čtení.

 

Místopředsedkyně PSP Jaroslava Jermanová: Já děkuji. Jenom se chci utvrdit, že jsme ve sloučené rozpravě k bodu 27 a bodu 28. Paní poslankyně Chalánková, jsme ve dvou bodech, tak jestli to navrhujete u obou bodů? U obou bodů, ano. Děkuji.

Nyní prosím s přednostním právem pana premiéra. Prosím, máte slovo.

 

Předseda vlády ČR Bohuslav Sobotka: Děkuji. Vážená paní místopředsedkyně, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, za prvé bych chtěl připomenout, že Parlament České republiky už schválil zákon, který předpokládá uzavření takzvaného druhého pilíře. To znamená, byl schválen zákon, který už v tuto chvíli je zákonem, který prošel všemi schvalovacími stupni, a ten už říká jasně, že do druhého pilíře už není možné se hlásit. Čili v tuto chvíli podle mého názoru to, co je předloženo, a to, co předkládá vláda, je jediný logický druhý krok, který musí následovat. Protože udržovat druhý pilíř, do kterého už není možné podle platného zákona se přihlásit, ve kterém v tuto chvíli figuruje cca jenom 83 tisíc účastníků navzdory všem reklamním kampaním, které tady byly v minulých letech a které povzbuzovaly k tomu, aby se lidé do druhého pilíře hlásili, tak podle mého názoru není vůbec ekonomicky efektivní a není to efektivní ani pro provozovatele ani pro stát, aby tady tento apendix v rámci důchodového systému existoval. Čili byl schválen první krok, ten už Parlament schválil, to znamená uzavření druhého pilíře, teď je logicky na stole druhý krok, který musí následovat, to znamená zrušení druhého pilíře. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP