Stenografický zápis 52. schůze, 20. března 2013


Zahájení
(Schůze zahájena v 9:00 hod.)

Místopředseda PSP Jiří Pospíšil
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Marek Benda
Poslanec Vít Bárta


63. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 905/ - prvé čtení

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslanec Miroslav Opálka


19. Senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 876/ - druhé čtení

Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Miroslav Bernášek
Poslanec Michal Babák
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Miroslav Bernášek
Poslanec Michal Babák
Senátor Miloš Vystrčil
Poslanec Michal Babák
Senátor Miloš Vystrčil


6. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 189/1999 Sb., o nouzových zásobách ropy, o řešení stavů ropné nouze a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nouzových zásobách ropy), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 767/ - druhé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec František Sivera
Poslanec Břetislav Petr
Poslanec Miroslav Svoboda
Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba


28. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 942/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec David Šeich


29. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 157/2009 Sb., o nakládání s těžebním odpadem a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 943/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Milan Urban


72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 941/ - prvé čtení

Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Kuba
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Václav Votava


20. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - druhé čtení

Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Josef Novotný st.
Poslanec Pavel Svoboda
Poslanec Josef Šenfeld
Poslanec Josef Novotný st.


18. Senátní návrh zákona o Českém národním povstání a o změně zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 718/ - druhé čtení

Senátor Miroslav Nenutil
Poslanec Miroslav Petráň
Poslanec Jiří Paroubek
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Miroslav Grebeníček
Poslanec Walter Bartoš
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Miroslav Petráň


24. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 933/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Ladislav Skopal


25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 944/ - prvé čtení

Ministr dopravy ČR Zbyněk Stanjura
Poslanec Jiří Papež
Poslanec Petr Zgarba


30. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Miroslavy Strnadlové, Antonína Sedi a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 911/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2

Poslanec Roman Sklenák
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Miroslav Jeník
Poslanec Marek Benda
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Miroslav Jeník
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Jaromír Drábek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Roman Sklenák
Poslankyně Jana Kaslová


31. Návrh poslanců Lubomíra Zaorálka, Bohuslava Sobotky, Jeronýma Tejce, Jaroslava Krákory a dalších na vydání ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon České národní rady č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 630/ - prvé čtení

Místopředseda PSP Jan Hamáček
Poslanec Jiří Paroubek
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Marek Benda
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Vojtěch Filip
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání bylo přerušeno ve 13.01 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 14.32 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva


15. Vládní návrh zákona o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů (zákon o státním občanství České republiky) /sněmovní tisk 827/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vít Bárta
Poslanec David Kádner
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec David Kádner
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Michal Babák


16. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o cestovních dokladech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 854/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslankyně Lenka Andrýsová
Poslankyně Kateřina Konečná


9. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 119/2002 Sb., o střelných zbraních a střelivu a o změně zákona č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, (zákon o zbraních), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 856/ - druhé čtení

Ministr vnitra ČR Jan Kubice
Poslanec Jan Pajer
Poslanec Jiří Papež
Poslanec David Kádner
Poslanec Vít Bárta
Poslanec David Kádner


7. Vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů /sněmovní tisk 768/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Vysloužil


69. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 934/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec František Laudát
Poslanec Roman Sklenák


70. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013 /sněmovní tisk 937/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek


71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013 /sněmovní tisk 938/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


26. Vládní návrh zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 939/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Vysloužil
Poslanec Petr Braný
Poslanec Milan Urban
Poslanec Pavol Lukša
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Babák


27. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu /sněmovní tisk 940/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Radim Vysloužil
Poslanec Miroslav Opálka
Místopředseda PSP Jiří Oliva

(Jednání skončilo v 16.24 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP