Stenografický zápis 52. schůze, 19. března 2013Zahájení

(Schůze zahájena v 14:03 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jiří Štětina
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Antonín Seďa
Poslanec Igor Svoják
Poslanec Otto Chaloupka
Poslanec Václav Mencl
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Daniel Korte
Poslanec František Sivera
Poslanec Marek Benda
Poslanec Zdeněk Bezecný
Poslanec Radek John
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Walter Bartoš
Poslanec Miroslav Váňa
Poslanec František Dědič
Poslanec Radek John
Poslanec Václav Votava


1. Informace ministryně práce a sociálních věcí k aktuální situaci kolem s-Karet

Ministryně práce a sociálních věcí ČR Ludmila Müllerová
Poslankyně Kateřina Klasnová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Marek Benda


2. Návrh na volbu kandidáta na jmenování do funkce prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu

Poslankyně Jana Suchá
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Jeroným Tejc
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslankyně Kateřina Klasnová
Poslanec Marek Benda
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Miroslav Opálka
Poslanec Jiří Štětina
Poslankyně Jana Suchá
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání přerušeno v 16.21 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.45 hodin.)

Místopředseda PSP Jiří Oliva
Poslankyně Jana Suchá
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jan Vidím


67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 929/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Marek Benda


22. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva /sněmovní tisk 930/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Pavel Staněk
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Jan Bureš


23. Vládní návrh zákona o zvláštních řízeních soudních /sněmovní tisk 931/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Jana Suchá


68. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 932/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek


66. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 928/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Jana Kaslová


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 662/ - druhé čtení

Poslanec Jan Chvojka
Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslanec Jan Chvojka
Poslanec Stanislav Polčák
Poslanec Jan Chvojka
Místopředseda PSP Jan Hamáček


8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 771/ - druhé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Pavel Blažek
Poslankyně Jana Suchá


14. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících a vyšších úřednících státního zastupitelství a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 826/ - druhé čtení

Poslanec Aleš Rádl


12. Návrh poslanců Rudolfa Chlada, Jeronýma Tejce a Jana Pajera na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb. a zákona č. 188/2011 Sb. /sněmovní tisk 709/ - druhé čtení

Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec František Laudát
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Petr Braný
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Jiří Paroubek
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Rudolf Chlad
Poslanec Václav Klučka
Poslanec Radim Vysloužil
Poslanec Jan Čechlovský
Poslanec Rudolf Chlad


20. Návrh Zastupitelstva Ústeckého kraje na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 495/ - druhé čtení

Poslanec Josef Šenfeld
Místopředseda PSP Jan Hamáček

(Jednání skončilo v 19.02 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP