Stenografický zápis 23. schůze, 20. září 2011Zahájení

(Schůze zahájena v 14:03 hod.)

Předsedkyně PSP Miroslava Němcová
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslankyně Zuzka Bebarová-Rujbrová
Poslanec Marek Benda
Poslankyně Anna Putnová
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jiří Krátký
Poslanec Jan Husák
Poslanec Petr Gazdík
Poslanec Zbyněk Stanjura
Poslanec František Bublan
Poslanec Jiří Krátký
Předseda vlády ČR Petr Nečas
Poslanec Pavel Kováčik


23. Návrh poslanců Marka Šnajdra, Leoše Hegera, Jiřího Štětiny, Petra Tluchoře, Petra Gazdíka a Kristýny Kočí na vydání zákona, kterým se zrušuje zákon č. 245/2006 Sb., o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a mění související zákony /sněmovní tisk 262/ - druhé čtení

Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec David Rath
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslanec David Rath
Poslankyně Soňa Marková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec David Rath
Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Petr Bendl
Poslanec Vítězslav Jandák
Poslanec Richard Dolejš
Poslanec Jiří Šulc
Poslanec Jaroslav Foldyna
Poslanec David Rath
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Pavel Kováčik


24. Návrh poslankyň Ivany Řápkové a Lenky Kohoutové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 268/ - druhé čtení

Poslankyně Ivana Řápková
Poslanec Jeroným Tejc
Poslankyně Jitka Chalánková
Poslankyně Lenka Kohoutová
Poslankyně Marta Semelová
Ministr práce a sociálních věcí ČR Jaromír Drábek
Poslankyně Ivana Řápková
Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová


27. Vládní návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů /sněmovní tisk 473/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Pavel Ploc
Místopředsedkyně PSP Kateřina Klasnová
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Jan Látka
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Petr Skokan
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Michal Babák
Poslanec Jiří Dolejš
Poslanec Martin Vacek
Poslanec Alfréd Michalík
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Milan Urban
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Milan Urban
Poslanec Stanislav Polčák
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vít Bárta
Poslanec Pavel Kováčik


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 287/ - druhé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Pavel Suchánek
Poslanec Václav Votava
Poslanec Michal Babák
Poslanec Michal Doktor
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Václav Votava
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Vladislav Vilímec
Poslanec Michal Doktor


26. Vládní návrh zákona o mezinárodní pomoci při vymáhání některých finančních pohledávek /sněmovní tisk 399/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec David Šeich
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek


50. Návrh poslanců Miroslava Kalouska a Marka Bendy na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 434/ - prvé čtení

Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor
Poslanec Michal Babák
Poslanec Petr Braný
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Babák
Poslanec Petr Braný
Poslanec Adam Rykala
Poslanec Vít Bárta
Ministr financí ČR Miroslav Kalousek
Poslanec Michal Doktor


10. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 324/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Soňa Marková
Poslanec Jaroslav Krákora
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger


11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 95/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 375/ - druhé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Marek Šnajdr
Poslanec Jiří Zemánek
Poslankyně Milada Emmerová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslankyně Milada Emmerová
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger


37. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 296/2008 Sb., o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů (zákon o lidských tkáních a buňkách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 425/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Pavel Antonín
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek
Poslanec Boris Šťastný
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger


38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 460/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslankyně Hana Orgoníková
Poslankyně Soňa Marková
Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec František Bublan
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Tomáš Úlehla
Poslankyně Kateřina Konečná
Poslanec Roman Sklenák


64. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová úmluva Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku, podepsaná v Ženevě dne 16. června 2003 /sněmovní tisk 421/ - prvé čtení

Ministr zdravotnictví ČR Leoš Heger
Poslanec Jan Bauer
Poslanec Boris Šťastný
Poslanec Jaroslav Krákora
Poslanec Petr Braný
Poslanec Boris Šťastný


32. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů /sněmovní tisk 415/ - prvé čtení

Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Grospič
Poslanec Jeroným Tejc
Poslanec Stanislav Polčák
Místopředsedkyně vlády ČR Karolína Peake
Ministr spravedlnosti ČR Jiří Pospíšil
Místopředseda PSP Lubomír Zaorálek

(Jednání skončilo ve 20.55 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP