(17.20 hodin)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Nechci zneužívat v žádném případě dokonce ani přednostního práva, jen bych chtěl požádat strany vládní koalice, aby si svoje koaliční spory řešily jinde než na půdě Sněmovny. Děkuji. (Potlesk poslanců KSČM).

 

Místopředsedkyně PSP Vlasta Parkanová: Ano, já to tímto vyřizuji a předpokládám, že nyní už mohu uzavřít znovuotevřenou rozpravu, a přistoupíme k hlasování. Budeme se zabývat návrhy na přikázání výborům k projednání.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. - Já se omlouvám, budeme nejdříve hlasovat o návrzích pana poslance Michalíka. Návrh na vrácení předloženého návrhu k dopracování a poté návrh na zamítnutí předloženého návrhu. Přivolám ještě, pokud jsou někteří kolegové v předsálí. Odhlásím vás všechny, prosím, abyste se znovu přihlásili.

 

Budeme hlasovat návrh na vrácení předloženého návrhu navrhovateli k dopracování.

O tomto návrhu zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 23 z přihlášených 169 poslanců pro 70, proti 98. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším hlasováním bude hlasování o návrhu, kterým se předložený návrh zákona zamítá.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 24 z přihlášených 170 poslanců pro 70, proti 100. Ani tento návrh nebyl přijat.

 

Nyní se tedy budeme zabývat návrhy na přikázání k projednání. Předsedkyně Poslanecké sněmovny svým rozhodnutím navrhla přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru. Pan poslanec Vacek navrhl projednání výboru pro sociální politiku, pan poslanec Urban výbor hospodářský, pan poslanec Polčák výbor pro veřejnou správu a pan ministr Kalousek výbor petiční. Budeme tedy v tomto pořadí rozhodovat. Budeme tedy hlasovat o návrhu přikázat předložený návrh k projednání rozpočtovému výboru.

Pane poslanče Ploci, beru sebekriticky na sebe, že jsem opominula váš návrh na přikázání tohoto tisku k projednání výboru školskému.

Takto rekordní počet jsme tu asi ještě neměli. Prosím, abychom se soustředili, a zahájíme tento soubor hlasování.

 

Jako první budeme hlasovat o přikázání předloženého návrhu k projednání výboru rozpočtovému.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 25 z přihlášených 170 poslanců pro 167, proti žádný. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu pana poslance Ploce na přikázání tohoto tisku výboru školskému.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 26 z přihlášených 170 poslanců pro 65, proti 84. Tento návrh nebyl přijat.

 

Dalším návrhem bude návrh na přikázání tohoto návrhu k projednání výboru pro sociální politiku.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 27 z přihlášených 170 poslanců pro 93, proti 43. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu na přikázání tohoto tisku výboru hospodářskému.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti návrhu?

V hlasování číslo 28 z přihlášených 170 poslanců pro 107, proti 39. Tento návrh byl přijat.

 

Dále budeme hlasovat o návrhu na přikázání tohoto návrhu výboru pro veřejnou správu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 29 z přihlášených 170 poslanců pro 95, proti 48. I tento návrh byl přijat.

 

Konečně budeme hlasovat o návrhu na přikázání projednání tohoto tisku výboru petičnímu.

Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 30 z přihlášených 170 poslanců pro 98, proti 54. (Smích a potlesk v sále.) I tento návrh byl přijat.

 

Prosím, budeme ještě pokračovat v hlasování. Ještě nás čeká rozhodnutí o návrhu pana zpravodaje na zkrácení lhůty o 30 dní.

O tomto návrhu zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro. Kdo je proti?

V hlasování číslo 31 z přihlášených 170 poslanců pro 100, proti 63. Tento návrh byl přijat.

 

Mohu tedy konstatovat, že návrh zákona byl přikázán k projednání výborům rozpočtovému, pro sociální politiku, hospodářskému, pro veřejnou správu a výboru petičnímu a lhůta k projednání byla zkrácena o 30 dní. Tím končím projednávání tohoto návrhu v prvním čtení, děkuji oběma pánům.

 

Budeme pokračovat ve stejné sestavě dalším bodem, kterým je

 

20.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla),
ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb.,
o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 287/ - druhé čtení

Z pověření vlády předložený návrh zákona uvede ministr financí Miroslav Kalousek. Prosím, aby se ujal slova. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP